Kontakt

Andreas Meyer

Affärsutvecklare Stationer

andreas.meyer@jernhusen.se

073-070 28 38

Växjö stads- och stationshus

I Växjö samarbetar Jernhusen med kommunen för att bygga ett nytt kombinerat stads- och stationshus.

Det är en unik lösning med ett stort kontor för kommunen med 600 arbetsplatser ovanpå järnvägsstationen. Även resenärsservice kommer att vara väl utvecklad med till exempel en food court.

Fakta

  • 600 nya arbetsplatser skapas i nya kommunhuset
  • 14 000 kvadratmeter i sex våningar
  • 250 lägenheter kan skapas i det gamla kommunhuset
  • White arkitekter har gjort det vinnande förslaget "Under ett tak"

Visionsbilder