Kontakt

Hans Waldén

Affärsutvecklare

hans.walden@jernhusen.se

070-923 68 54

Växjö station och kommunhus

I Växjö samarbetar Jernhusen med kommunen för att bygga ett unikt kombinerat stations- och kommunhus. Det nya huset blir en attraktiv entré till staden, en tilltalande mötesplats för resenärer, invånare och besökare – samtidigt som det kan möta ett ökat resande.

Fredagen den 6 april 2018 togs det första symboliska spadtaget för att fira byggstarten av Växjös nya station och kommunhus.

Genom samarbetsprojektet mellan Jernhusen, kommunen och Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) får kommunen en spännande ny arbetsplats ihop med en modern stationsbyggnad. Ett hus för samverkan och en tilltalande mötesplats med ett serviceutbud som passar både besökare, resenärer och Växjöbor.

Integreringen ger stora besparingar i drift, effektiviserar logistik och avfallshantering och stationen kan vara öppen större delen av dygnet. Växjö station kommer att förvaltas av Jernhusen.

Bygget av den nya stationen och kommunhuset beräknas vara klart till årsskiftet 2020–2021. Vöfab är byggherre för projektet och har ingått ett partneringavtal med Skanska för projektet.

Fram till att bygget är klart har Jernhusen byggt en tillfällig station som öppnade den 4 april. Den tidigare stationen är stängd för gott och ska rivas.

Toppbild: Växjö station och kommunhus, vy från nordost. Illustration: Skanska/Sweco

Visionsbilder