Cecilia Pettersson

Cecilia Pettersson

Chef Affärsområde Projektutveckling

cecilia.pettersson@jernhusen.se

0705-93 13 80

Göteborgsregionens nya city

Hjärtat i västra Sverige utgörs av stationsområdet i Göteborg – Region City.

Här vill Jernhusen skapa en välfungerande stationsfunktion och en hållbar och länkande stadsdel.

Ingen annan plats är så tillgänglig och lämplig för verksamheter som behöver nås av både göteborgare och regioninvånare. Rätt utveckling av stationsområdet bidrar till att både nya och befintliga delar av staden kan mötas. Ökad rörlighet ger fler möten och därför starkare tillväxt i regionen.

Jernhusens arbete med centralstationsområdet är nära kopplat till Göteborgs Stads antagna vision för Älvstaden, vilket innebär en gigantisk omvandling av Göteborg. Älvstaden ligger mitt i den regionala kärnan – och mitt i kärnans hjärta ligger Region City.

Region City – hjärtat i västra Sverige och mitt i Älvstaden

Vid sidan av Västlänkens nya Station Centralen finns det plats för såväl kontor, handel som bostäder. Jernhusen arbetar sedan flera år med att utveckla platsen tillsammans med staden och regionens resenärer samt ett skandinavisk arkitektteam. Sedan 2013 har arbete pågått med den första detaljplanen inom Region City och i slutet av 2014 startade den andra detaljplanen för området. 

På Region City-dagen den 4 juni 2018 invigdes Jubileumsplatsen – en försmak av Region City med sex olika restauranger.