Kontakt

Elin Flamland

Transaktionsansvarig

elin.flamland@jernhusen.se

070-636 26 74

Ellstorp och Kirseberg – tryggt, centralt och kommunikationsnära

I direkt anslutning till den nya kollektivtrafiknoden på Östervärn med pendeltågstopp, den kommande MalmöExpressen och Värnhems busstorg runt hörnet, utvecklar Jernhusen nya stationsnära stadsdelar med bland annat bostäder, handel, service och kontor.

När Malmös nya ringlinje för kollektivtrafik med tåg tas i drift under 2018, med stopp på Östervärn, och Malmöexpressen får en dragning längs Södra Bulltoftavägen, kommer Ellstorp och Kirseberg att förvandlas från att vara relativt avskilda platser till attraktiva, centrala stadsdelar i Malmö med mycket bra kommunikationsmöjligheter.

Ambitionen är att utveckla en blandad stad med bostadsfokus på båda sidor om den nya kollektivtrafiknoden på Östervärn. Med nya kopplingar till stadsdelarna Ellstorp och Östervärn länkas innerstaden ihop med Kirseberg. Utvecklingen av de nya stadsdelarna medför, förutom omvandlingen av Södra Bulltoftavägen, satsningar på cykelvägar, parker, service, förskolor och skolor.

I Ellstorp och Kirseberg planeras det för hållbara transporter med prioritet för gående och cyklister med nya gång- och cykelvägar samt bil- och cykelpooler.

Ellstorp

Ellstorp, där detaljplanearbetet nu pågår, är den första utbyggnadsetappen inom det fördjupade översiktsplaneområdet för Kirseberg som innefattar delar av Kirseberg, Ellstorp, Östervärn och Johanneslust. Stadsutvecklingen genomförs i nära samarbete med Malmö stad och planprocessen certifieras genom Citylab Action (SGBC).

I Ellstorp planeras en trygg kvartersstad för dem som vill vara nära stadens utbud, närliggande parker och samtidigt få ett av stadens och regionens bästa kommunikationsläge med tåg

och bussar.

Omfattningen och planerat innehåll innebär att Jernhusen kommer att söka samarbete med olika aktörer för att utveckla bostäder, handel, kommunal service, bra kopplingar till pendeltågsperronger, förstärkta kopplingar till Kirseberg och innovativa parkeringsanläggningar och mobilitetslösningar tillsammans med andra funktioner. 

Kirseberg

I Kirseberg har de gamla järnvägsverkstäderna spelat ut sin roll för tågunderhåll. I området tar nya spännande och kreativa verksamheter över, som, Nordic street food, Malmö Padelcenter, Malmö Kafferosteri och film- och musikstudior med mera. Här planeras också för ny skola, ny service och många bostäder i en spännande miljö med äldre tegelbebyggelse som delvis sparas.

Jernhusen har en gemensam dialog med Malmö stad om hur området kan utvecklas över tid och hur fler temporära funktioner kan aktivera platsen fram till byggstart.

Bildkälla: Tema Arkitekter Malmö.