Kontakt

Andreas Meyer

Affärsutvecklare Stationer

andreas.meyer@jernhusen.se

073-070 28 38

Utvecklat stationsområde i Lund

Området vid Lunds Centralstation ska utvecklas för att förstärka kapaciteten och göra området mer attraktivt.

Arbetet drivs i första hand av Jernhusen, Lunds kommun, Trafikverket och Skånetrafiken.

Jernhusen äger den befintliga stationsbyggnaden, godsmagasinet och kvarteret Spoletorp samt det nyligen förvärvade Västra Stationshuset. Jernhusen vill uppföra en ny station med kapacitet för såväl en utökning av dagens trafik, som för höghastighetståg.

I Spoletorp, som idag används som parkeringsplats, avser Jernhusen att utveckla en blandad stadsbebyggelse med butiker, arbetsplatser och lägenheter.

Fyra arkitektförslag blev två

Fyra arkitektkontor lämnade under våren 2017 sina förslag på hur Lunds nya stationshus kan komma att se ut. I slutet av sommaren beslutade Jernhusen tillsammans med kommunen och utomstående experter att gå vidare med förslagen från 3XN och Elding Oscarson C.F. Møller.

– Vi vill att stationen ska bli en spännande mötesplats för både resenärer och de som rör sig i staden, att den uppfyller kraven på en effektiv resandemiljö och samtidigt samspelar arkitektoniskt med det närliggande stadsområdet, säger Rolf Larsson, regionchef på Jernhusen. 

Lunds nya centralstation ska ta form i området där den mittersta gångbron nu finns. Där kommer det att växa fram en helt ny form av mötesplats för både resenärer och lundabor. 

Utdrag av sammanfattningar från arkitektkontorens förslag: