Kontakt

Andreas Meyer

Affärsutvecklare Stadsprojekt

andreas.meyer@jernhusen.se

073-070 28 38

Utvecklat stationsområde i Lund

Området vid Lunds Centralstation ska utvecklas för att förstärka kapaciteten och göra området mer attraktivt.

Arbetet drivs i första hand av Jernhusen, Lunds kommun, Trafikverket och Skånetrafiken.

Jernhusen äger den befintliga stationsbyggnaden, godsmagasinet och kvarteret Spoletorp samt det nyligen förvärvade Västra Stationshuset. Jernhusen vill uppföra en ny station med kapacitet för såväl en utökning av dagens trafik, som för höghastighetståg.

I Spoletorp, som idag används som parkeringsplats, avser Jernhusen att utveckla en blandad stadsbebyggelse med butiker, arbetsplatser och lägenheter.

Fyra arkitektförslag i april 2017

Fyra arkitektkontor har nu lämnat sina förslag på hur Lunds nya stationshus kan komma att se ut. Det är ambitiösa förslag som vill knyta ihop staden och stationsområdet.

Lunds nya centralstation ska ta form i området där den mittersta gångbron nu finns. Där kommer det att växa fram en helt ny form av mötesplats för både resenärer och lundabor. 

Nu kommer en särskild bedömningsgrupp med representanter från Lunds kommun och Jernhusen samt utomstående experter att utvärdera förslagen. I början av juni beräknar man kunna presentera vilket eller vilka av förslagen som blir aktuella att arbeta vidare med.

Utdrag av sammanfattningar från arkitektkontorens förslag: