Kontakt

Urban Hammarlund

Regionchef Stadsprojekt Göteborg

urban.hammarlund@jernhusen.se

08-410 626 00

Varberg växer med dubbelspår och ny station

Nu pågår planläggning och projektering för att Västkustbanan ska få dubbelspår även genom Varberg.

När sträckan genom Varberg byggts ut ökar banans kapacitet så att turtätheten kan öka. Utbyggnaden innebär även att hastigheten kan höjas vilket förkortar restiden och ökar tillförlitligheten. Det stärker hela Västsveriges utveckling och möjligheterna till kollektivt resande.

De nya spåren genom Varberg kommer att läggas i en tunnel så att staden kan möta havet på riktigt och inte längre delas av järnvägen. Det betyder att den centralt belägna bangården kan användas för nya byggnader. Varberg kommer att få en ny station med nedsänkta plattformar omkring 150 meter norr om dagens station.

Parallellt med järnvägs- och stationsprojektet pågår två andra stora projekt i Varberg. Det ena avser att flytta hamnen västerut och det andra att stadsutveckla på de stations- och hamnytor som kommer att frigöras.

Jernhusen deltar i utvecklingen av Varberg och kollektivtrafiken genom dels järnvägsprojektet Varberg-Hamra, dels Varbergs stads stadutvecklingsprojekt Västerport. Båda dessa möts vid stationen och stationsområdet.

Arbetet med att utveckla den nya stationen och stationsområdet drivs av Jernhusen tillsammans med Trafikverket, Varbergs kommun och Region Halland. Arbetet med att utveckla den stationsnära staden och Västerport-Varbergs nya möte med havet sker i samverkan med Varbergs kommun.

Byggstart för dubbelspåret planeras till 2019.

Har du frågor om stadsutvecklingen?

Kontakt

Urban Hammarlund

Regionchef Stadsprojekt Göteborg

urban.hammarlund@jernhusen.se

08-410 626 00

Har du frågor om stationsbyggnaden och stationens ytor?

Kontakt

Hans Waldén

Affärsutvecklare

hans.walden@jernhusen.se

070-923 68 54