Kontakt

Annika Ahl

Chef Region Riks Depåer

annika.ahl@jernhusen.se

076-866 47 66

Tillberga - gammal verkstad med modernt innehåll

Skillnaden mellan äldre lok och dagens fordonsflottor är lika stor som äldre tiders bakelit-telefoner och en ny smartphone.

Det innebär stora utmaningar att modernisera depån med utrustning som är avsedd för högteknologiska fordon.

I Tillberga i Västerås har det funnits tågunderhåll under mycket lång tid. Det är en depå för tungt underhåll och är efter Hagalund i Solna näst störst i Sverige. Här genomför flera trafikföretag löpande tyngre underhåll och revisioner av sina fordonsflottor för att förlänga livslängden. Jernhusen tillhandahåller lämplig utrustning och skapar förutsättningar i takt med att nya krav uppstår. Bland annat har vi de senaste åren installerat hjulsvarv, nya traverser och skjutbord på bangården. Samtidigt görs löpande förbättringar av verkstäder, personalutrymmen, lager, järnvägsinfrastruktur samt energieffektiviseringar.

Tack vare ett uppdämt underhållsbehov hos flera trafikföretag expanderar verksamheten i Tillberga kraftigt.

Samarbete nyckeln till framgång

– Det är många aktörer och många olika kompetenser som ska samsas och jobba tillsammans i depån. Vår uppgift är att vara möjliggöraren – den som skapar förutsättningarna för alla andra att göra sina jobb effektivt med så få störningar som möjligt, säger Annika Ahl, ekonomisk förvaltare. För att klara det arbetar vi väldigt nära våra kunder och är själva närvarande i depån flera dagar i veckan.