Kontakt

Emil Nikolasson

Ekonomisk förvaltare

emil.nikolasson@jernhusen.se

073-801 95 90

Borlänge depåer

Underhållsdepå med lok-, vagn- och godsverkstäder.

Depåerna i Borlänge är trafiknära verkstäder för lok- och vagnunderhåll, belägna precis bredvid rangerbangården.

Borlänge Lokverkstad.jpg

Borlänge lokverkstad

I lokverkstaden, med fyra spår varav två genomloppsspår, genomförs underhåll av lok som drar en av Sveriges stålpendlar.

Borlänge Vagnverkstad.jpg

Borlänge vagnverkstad

En tvåspårig vagnverkstad för underhåll av godsvagnar med lyftbockar för lyft av vagnar.

Borlänge Godsvagnsverkstad.jpg

Borlänge godsverkstad

I godsverkstaden genomförs tungt underhåll och revision av godsvagnar. I denna byggnad finns också Green Cargo center.