Kontakt

Kerstin Kjellgren

Förvaltare

kerstin.kjellgren@jernhusen.se

072-229 12 06

Hallsberg depåer

Hallsberg har norra Europas största bangård och är en av Sveriges viktigaste knutpunkter för såväl passagerar- som godstågstrafik.

Samtliga verkstäder har ett utmärkt läge precis vid Hallsbergs bangård. 

Hallsberg lokverkstäder

I Hallsberg lokverkstäder underhålls både elektriska och dieseldrivna godslok. Lokverkstaden är en genomfartsverkstad med två spår-/arbetsgravar.

Hallsberg vagnverkstad

I vagnverkstaden, som har spårgravar, underhålls och repareras godsvagnar. Även vagnverkstaden är en genomfartsverkstad med två spår-/arbetsgravar.