Kontakt

Peter Larsson

Chef Region Syd-Väst Depåer

peter.larsson@jernhusen.se

072-210 95 47

Helsingborg depåer

Jernhusen har två depåer i Helsingborgsområdet, dels godsvagnsverkstaden i södra delen av staden, dels Raus depå ännu lite längre söder ut.

Raus depå

På Raus depå utförs tågunderhåll för Skånetrafikens Pågatågen motorvagnsfordon modell X61. Depån, som är en modern genomloppsverkstad, är utrustad med fyra spår med plats för åtta fordon, lyftbockar för två fordon och svängbara kontaktledningar. På depån finns även en separat tvätthall med saneringsfunktion för lättare klotter.

Godsvagnsverkstaden

Helsingborgs godsvagnsverkstad, strax söder om Knutpunkten, är en underhållsdepå för tyngre underhåll av alla typer av godsvagnar.