Kontakt

Emil Nikolasson

Ekonomisk förvaltare

emil.nikolasson@jernhusen.se

073-801 95 90

Luleå depåer

I Luleå har Jernhusen två depåer - Notviken i norr och Svartön i söder - och här underhålls bland annat stålpendeln som kör mellan gruvan i norr och SSAB:s smältverk i Borlänge.

Notvikens depå

Depån i Notviken ligger cirka fem km nordväst om Luleå och utgör ett viktigt nav för järnvägsfordon i norra Sverige. Depån består av tre huvudbyggnader som rymmer lokverkstad, vagnverkstad och plåtverkstad. Här underhålls allt från godslok till nattågstrafiken, i såväl tunga revisioner som trafiknära underhåll.

Lokverkstaden

I lokverkstaden genomförs underhåll och förbättringar av lok för bland annat stålpendeln mellan gruvan i norr och SSAB:s smältverk i Borlänge. Verkstaden innehåller spårgravar, traverser, svarv, avisning, lyftbockar, marktravers och tvätthall.

Vagnverkstaden

Vagnverkstaden är utrustad med spårgravar, lyftbockar och traverser för underhåll av passagerartåg.

Plåtverkstaden

Plåtverkstaden är utrustad med spårgravar och traverser. Här underhålls bland annat transformatorer för järnväg och industri.

Svartöns depå

Depån i Svartön utgör en viktig knutpunkt för godstrafik i norra Sverige. På depån, som är utrustad med spårgravar och traverser, genomförs underhåll av godsfordon. Här underhålls även stålpendelns lok och vagnar.

På depån finns norra Norrlands enda avisningsanläggning bestående av avisningshall och tvätt.