Kontakt

Peter Larsson

Chef Region Syd-Väst Depåer

peter.larsson@jernhusen.se

072-210 95 47

Sävenäs depå

Sävenäs är en underhållsdepå för Västtrafik som genom Bombardier genomför underhåll av Regina-tåg. Här görs framför allt tyngre underhålls- och reparationsarbeten.