Kontakt

Lennart Särnwald

Ekonomisk förvaltare

lennart.sarnwald@jernhusen.se

073-439 26 85

Sävenäs depå

Sävenäs är en underhållsdepå för Västtrafik som genom Bombardier genomför underhåll av Regina-tåg. Här görs framför allt tyngre underhålls- och reparationsarbeten.