Kontakt

John Boldt Christmas

Chef Region Öst Depåer

john.bc@jernhusen.se

0708984787

Västerås västra depå

Huvuddepån för SJs dubbeldäckare av tågtypen x40.

Den utgör en viktig del av den regionala kollektivtrafikpendlingen. Här utför SJ all typ av trafiknära underhåll.