Kontakt

Annika Ahl

Chef Region Riks Depåer

annika.ahl@jernhusen.se

076-866 47 66

Västerås västra depå

Huvuddepån för SJs dubbeldäckare av tågtypen x40.

Depån utgör en viktig del av den regionala kollektivtrafikpendlingen. Här utför SJ all typ av trafiknära underhåll.