Nödinformation

Det är viktigt att samtliga personer som arbetar i huset är vetskap om hur utrymning ska ske, vart utrymningsvägar och återsamlingsplats finns. Det finns släckredskap samt sprinklersystem i byggnaden. Fastigheten är även utrustad med hjärtstartare.

Hjärtstartare

Byggnaden är utrustad med en hjärtstartare. Denna är lokaliserad i Entré mot Carlsgatan.

Brandskydd

Fastighetsägaren och hyresgästerna bedriver ett fortlöpande systematiskt brandskyddsarbete (SBA). I detta arbete följs brandskyddet upp med täta kontroller av organisation, brandlarm och utrymningsvägar.

Huset är indelad i brandceller och sektioner. Byggnaden är utrustad med ett automatiskt brandlarmsystem som är kopplat till räddningstjänsten. Larmet kan även aktiveras manuellt. Det finns larmtryckknappar placerade vid entréer och nödutgångar.

Byggnaden är också utrustad med vattensprinklersystem. Huset är vidare utrustad med handbrandsläckare. Det finns släckredskap i de gemensamma ytorna. Respektive hyresgäst ansvarar självt för denna utrustning för sina ytor. Er organisation utsedda brandskyddsansvarige bör ha kunskap om var denna släckutrustning finns.

Utrymning, utrymningsvägar och återsamlingsplats

Utrymningsvägar ska alltid hållas fria och får aldrig blockeras. Detta gäller såväl inom respektive hyresgästs utrymme som för de gemensamma utrymmena och i utrymningstrapphuset. Utrymning sker enligt utrymningsplan anslagen väl synliga platser i fastigheten och lokalen. Utrymningsvägar förses med vägledande markering. Utöver det vanliga trapphuset finns det ett utrymningstrapphus i öst mot bostadshuset. Hissar ska inte användas vid utrymning. Vid utlöst brandlarm kommer hissarna låsas och automatiskt åka till markplan.

Utrymning per plan:

Plan -1 garage - Från garage sker utrymning genom utrymningstrappa till markplan eller via körbanan ut genom gångdörr i garageport. Utrymning kan även ske via huvudtrapphuset till markplan.
Plan 1 - Utrymning sker genom dörrar i fasaden direkt ut.
Plan 2 - För lokaler i öst sker utrymning via två av varandra oberoende trapphus (utrymningstrapphus och huvudtrapphus). För lokaler i väst sker utrymning via huvudtrapphuset.
Plan 3 - För lokaler i öst sker utrymning via två av varandra oberoende trapphus (utrymningstrapphus och huvudtrapphus). För lokaler i väst sker utrymning via huvudtrapphuset.
Plan 4 - För lokaler i öst sker utrymning via två av varandra oberoende trapphus (utrymningstrapphus och huvudtrapphus). För lokaler i väst sker utrymning via huvudtrapphuset.
Plan 5 - För lokaler i öst sker utrymning via två av varandra oberoende trapphus (utrymningstrapphus och huvudtrapphus). För lokaler i väst sker utrymning via huvudtrapphuset.
Plan 6 - Utrymning sker via huvudtrapphuset. Lokalens södra del kan nå trapphuset via dörr i fasad och vidare via terrass. Utrymning från terrass sker till huvudtrapphus.
Plan 7 - Utrymning sker via huvudtrapphus.
Plan 8 - Utrymning sker via huvudtrapphus.

Återsamlingsplats är upp till respektive hyresgäst att bestämma och informera sina medarbetare om, så hör med din arbetsgivare om vilken plats just ni bestämt. Det finns ett skyltat återsamlingsplats vid taxizonen mellan Foajén och centralstationen.