Arbetsplatser

Belysning

Arbetsstationer bör placeras under den monterade belysningen för att undvika bländning och reflektioner från lamporna. Här får man även den optimala jämnheten i belysningen, vilket vi människor är relativt känsliga för. Generellt bör inte arbetsplatser placeras alltför nära fönster då det kan finnas risk att man upplever luftrörelser/drag från kallras och ytstrålning från de kallare fönsterytorna.

Solavskärmning

Solavskärmning i form av persienner är inbyggda i fasadglas och styrs med automatik beroende på solljus och klockslag. Vid tillträdet är solavskärmningen förprogrammerad till ordinarie kontorsarbetstid men kan komma att justeras mer exakt och efter behov framgent. Hela fastigheten är inte utrustad med solavskärmning beroende på vilket väderstreck fasaden befinner sig.