Avfallshantering

Miljörum

På markplan i anslutning till entrén finnas det ett större miljörum med möjlighet att sortera återvinningsbart material. I utrymmet finnas det tydligt uppmärkta avfallsbehållare för ett flertal avfallsfraktioner.

Restavfall och kontorsavfall sorteras enligt anvisning i miljörummet. Alla fraktioner som finns i miljörummet ska finnas i respektive lokal, uppdelat på kök, pentry, arbetsplats, vaktmästeri, städ rum, hygienrum och arkivutrymmen med mera. Avfallet transporteras till miljörum utom kontorstid via hiss.

Undvik sophantering under kontorstid

Restavfall lämnas av kontorspersonal i miljörum på plan 1, om inte avtal skrivits med servicebolag. Dörr till passage och ytterdörr till miljörummet är låsta med passagesystem. Sopbilen använder samma angöringsficka som leveranser. Det åligger hyresgästen att planera transport av sopor och varor i trapphus så att störningar minimeras för övriga kontorshyresgäster. Transport av sopor och varor ska undvikas under kontorstid.