Städning

Vi strävar efter en miljöanpassad drift och förvaltning. Miljöanpassning ska ge en inomhusmiljö utan negativa hälsoeffekter samtidigt som den hushåller med resurser. Exempelvis ska kemiska produkter i största möjliga mån vara miljömärkta. Kemikalier från kemikalieinspektionens utfasningslista får inte förekomma.

Städning

Allmänna ytor och utemiljö städas kontinuerligt. Städning sker fem dagar i veckan och utförs innan ordinarie kontorstid samt efterkontroll och justering på eftermiddagar. Fönsterputsning sker fyra gånger om året.

Snöröjning

Snöröjning sker säsongsvis oftast mellan november och mars. Entreprenören har beredskap och halkbekämpar och röjer snö efter behov. Första åtgärd ska vara utförd innan ordinarie kontorstid. Vid extrem väderlek kan bekämpningen ta lite längre tid än vanligt. Iakttag försiktighet vid halka och nederbörd.