Kontakt

Tommy Keränen

Elsäkerhetssamordnare

tommy.keranen@jernhusen.se

072-224 30 46

Elsäkerhet

Här är viss dokumentation rörande elsäkerhet vid Jernhusens anläggningar.