Kontakt

Catharina Lönnberg

Järnvägsinfrastruktur - Ritning och Dokumentansvarig

catharina.lonnberg@jernhusen.se

Spårritningar

Här finns spårritningar för de järnvägsanläggningar som Jernhusen förvaltar. Ritningarna innehåller funktionsspår, anslutningsväxlar, övriga växlar, uttagsposter med mera.

Obs: om du använder en annan webläsare än Internet Explorer bör du ladda hem ritningen och använda Acrobat Reader för full funktionalitet.