Kontakt

Ingemar Thiamand

Trafiksäkerhetssamordnare

ingemar.thiamand@jernhusen.se

0730-76 19 95

Utbildning vistelse i spår

För att få vistas i eller nära spårområde i någon av Jernhusens anläggningar krävs Vistelse i spår-behörighet. Detsamma gäller Trafikverkets infrastruktur. Denna utbildning motsvarar Basävista hos Trafikverket.

Med anledning av Coronaviruset har utbildningen tillfälligt ändrats

Vistelse i spår är fortsatt nödvändig kompetens att ta till sig, men för att minska risken för smittspridning kommer vi att tillfälligt göra följande åtgärder.

  • Bedriva utbildningen utomhus i sin helhet för att minska avståndet mellan deltagarna.
  • Ha en större närvaro i spårmiljö.
  • Alla kommer att få material för att säkerställa att kunskapen lärs ut.

Utbildningens utformning

Jernhusens Vistas i Spår-utbildning är upplagd som en så kallad ”blended learning”, där elektroniskt lärande (E-learning) blandas med ett praktiskt moment.

”Vistelse i Spår” är det som Trafikverket kallar ”Basävista”, alltså ger dessa utbildningar samma behörighet. Våra utbildare är upptagna hos Trv och därmed godkända utbildare.

Grundutbildningen är giltig i tre år.

Vid behov (det rekommenderas) kan man enkelt göra en årlig uppdatering av utbildningen i form av en webbutbildning. Denna tar endast någon timme eller två att genomföra. Repetitionsutbildningar kan införskaffas i mängdpaket och för detta kan man maila till utbildning@jernhusen.se.

Krav för godkännande

För att godkännas på kursen behöver kursdeltagaren genomföra båda kursmomenten. Den interaktiva kursen tar 1–2 timmar att genomföra och avslutas med ett kunskapsprov. Kursen kan göras från vilken internetansluten dator som helst. Inloggningsuppgifter skickas med e-post till den adress användaren uppgett vid kursanmälan.

Den praktiska delen av utbildningen innefattar en lärarledd återkoppling till den interaktiva kursen samt ett praktikmoment i spårmiljö och avslutas med ett kunskapsprov. Användaren väljer ort och kurstillfälle i samband med anmälan.

”Ledsagning” är en utbildning som endast gäller på Jernhusens spårområde och är en påbyggnadsutbildning till Vistelse i Spår. Med Ledsagning kan man till exempel få ledsaga gäster i spårområde som saknar Vistelse i Spår. Fyll i eventuellt behov av Ledsagningsutbildning vid anmälan i fältet för deltagarlistan. Observera att det är endast Vistelse i Spår som bokas om man inte specificerar behovet av Ledsagning.

Anmälan kräver dessa uppgifter

Användaruppgifter I samband med kursanmälan behöver vi följande för att kunna lägga upp en användare för E-learningen:

  • För- och efternamn
  • E-postadress (används för utskick av inloggningsuppgifter till E-learningen)
  • Om fakturan ställs till Jernhusen bolag ska du även ange AOMR/fastighetsnummer eller projektnummer i fältet för faktureringsadress.

Önskemål om andra datum eller orter kan skickas på mail. Vi kan hålla utbildningar efter kundspecifika önskemål. Detta gäller både Vistas i Spår och Ledsagarutbildningar.

 

Anmäl dig här

För att säkra en plats på utbildningen ser vi gärna att ni bokar senast 14 dagar innan utbildningstillfället.

Önskemål om andra datum eller orter kan skickas till utbildning@jernhusen.se. Vi kan även hålla utbildningar efter kundspecifika önskemål vilket gäller både Vistas i Spår och Ledsagarutbildningar.

Vid färre än fem anmälda deltagare per tillfälle förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen. Boka gärna i god tid. Anmälan är bindande!

Önskemål om andra datum eller orter kan skickas på mail. Vi kan hålla utbildningar efter kundspecifika önskemål. Detta gäller både Vistas i Spår och Ledsagarutbildningar

Jernhusens dataskyddsarbete

Tack för din anmälan.

Något har gått fel, kontakta info@jernhusen.se

Här kan du anmäla dig till den utbildning som ger behörighet för det.

Var vänlig och fyll i formuläret så återkommer vi med bekräftelse på epost. Vi reserverar oss för att utbildningen kan vara fullbokad, men du får besked om det vid din bekräftelse. Om antalet deltagare är för litet, skjuts utbildningstillfället upp till ett annat datum. I så fall meddelas detta.

Närmare detaljer kring utbildningen som utbildningslokal och tider kommer i ett epostutskick cirka en vecka före utbildningsdagen.

Fält märkta med * är obligatoriska.