Kontakt

Frågor om lediga eller kommande lediga lokaler vänligen ring: 020-223 223

Yta tillgänglig för fordonsuppställning eller lastområde för tågtransporter

Terminalen i Jönköping används som ett lastområde för enskilda tågoperatörers transportupplägg. Utmärkt läge för regional distribution nära E4 och riksväg 40. Angränsande järnvägslinjer är Jönköping-Värnamo och stambanan Falköping-Nässjö.
Fastigheten lämpar sig även väl för omlastning och uppställning av fordon. Ytan går att dela.

Utförande
Bygg-/Renoveringsår:-
Storlek
Total:26500 m²
Övrigt:26500 m²
Geografi
Adress:Solåsvägen, 553 03 Jönköping
Område:Solåsen
Kommun:Jönköping
Omgivning
Kommunikationer:Mycket goda med nära anslutning till E4 och riksväg 40.
Kontakt