Kontakt

Jörgen Westberg

Ekonomisk förvaltare

jörgen.westberg@jernhusen.se

072-229 12 53

Kvarteret Eldaren

2015 startade Jernhusen bygget av kvarteret Eldaren i Uppsala som tillsammans med butikerna i Godsmagasinet bildar ett attraktivt gångstråk mellan centralstationen och Uppsala Konsert och Kongress.

Huset är byggt i sex våningsplan och omfattar cirka 8 400 kvm lokalarea.Till största delen är det uthyrt som huvudkontor till Region Uppsala, som flyttade in hösten 2016 och har hyresrätt till år 2041.

Kvarteret Eldaren var en av de sista pusselbitarna i det nya resecentrum som uppförts i Uppsala under en tioårsperiod och som förändrat stationsområdet och hela city på ett markant sätt. Eldaren är belägen på östra sidan av banområdet, intill det gamla Godsmagasinet som också ägs och förvaltas av Jernhusen.