Till innehåll
Jernhusen

Tillgänglighetsredogörelse

Jernhusen står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Sidan beskriver hur jernhusen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från jernhusen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning med nedsatt syn eller utan syn

En del brister kan påverka navigering med uppläsande hjälpmedel eller tangentbord. En del brister kan påverka att information läses upp på ett otydligt sätt med uppläsande hjälpmedel.

Problem vid användning med nedsatt hörsel eller utan hörsel

Viss information i form av filmer och media går inte att ta del av fullt ut.

Allmänna brister

 • Vissa sidor saknar korrekt rubrikstruktur och i vissa fall hoppas rubriknivåer över.

 • Det förekommer citat som inte urskiljs på annat sätt än med citattecken.

 • Vissa interaktiva element validerar inte korrekt enligt W3C:s validator. Detta gäller sökfunktionen, Lediga Lokaler, Prislistor och reseplaneraren.

 • Vissa sidor saknar information om när innehållet avviker från huvudspråket.

 • Vissa formulär-element kan vara felkonstruerade och sakna beskrivningar.

 • Sökfunktionen saknar information om de visuella valalternativen som visas i sökförslagen, för att ta del av sökresultaten måste sökresultatsidan användas.

Dokument

 • Vissa PDF-dokument är inte formaterade enligt normen för tillgänglighet.

Filmer och media

 • Några av de videoklipp som finns publicerade på sajten saknar textning.

 • Vissa videoklipp saknar en textversion av innehållet.

 • Vissa bilder kan sakna beskrivande alt-text och har i vissa fall en alltför generell text för att vara relevant för användaren.

Hur vi testat webbplatsen

Funka har gjort en oberoende granskning av jernhusen.se under perioden 2023-03-31 till 2023-04-17. Vi gör kontinuerligt självskattning (intern testning) av webbplatsen. Förbättringar sker löpande och senaste bedömningen gjordes januari 2024.

 • Senaste bedömningen gjordes den 17 april 2023.

 • Webbplatsen publicerades den 20 december 2021.

 • Redogörelsen uppdaterades senast den 26 januari 2024.