Kontakt

Jernhusen

Reception/växel: 08-410 626 00

info@jernhusen.se  

E-post till en specifik person: förnamn.efternamn@jernhusen.se

Lokaluthyrning

Telefon: 020-223 223

info@jernhusen.se

Jernhusen Media

För event och reklam på stationer.

Telefon: 08-410 032 00

info@jernhusenmedia.se

www.jernhusenmedia.se

 

Relaterade kontakter

Rör ditt ärende synpunkter på perrong eller spår, kontakta Trafikverket.

Telefon: 0771-921 921 (dygnet runt)

www.trafikverket.se

Rör ditt ärende synpunkter på ditt färdmedel, kontakta trafikföretaget.