Till innehåll
Jernhusen

Leverantör till Jernhusen

För dig som är leverantör till Jernhusen finns här viktig information och dokument kring hållbarhetskrav, tekniska anvisningar och allmänna villkor.

Jernhusens allmänna villkor

Tekniska anvisningar

En affärsrelation som präglas av förtroende, kommunikation och fokus på hållbarhet

Jernhusens mål är att uppnå en affärsrelation med er och övriga leverantörer där ömsesidigt förtroende, kommunikation och fokus på hållbarhet leder till effektivitet och ständiga förbättringar. Ni som leverantör förväntas bedriva ett välplanerat, kostnadseffektivt och hållbart arbete, samt kontinuerligt komma med förbättringsförslag till gagn för båda parter.

Kontakt

Björn Heiling

Chef Inköp

0727-00 30 26