Till innehåll
Jernhusen

Kirseberg och Lokstallarna

Nu flyttar nya, spännande och kreativa verksamheter in och platsen marknadsförs som Lokstallarna.

I stadsdelen Kirseberg medverkar Jernhusen i detaljplanearbetet för ett gammalt depåområde. Området omvandlas till nya bostäder nära Östervärns station och bygger ihop Kirseberg med stadskärnan. De gamla järnvägsverkstäderna är över 100 år gamla, och var på sin tid en av Malmös största arbetsplatser. Nu flyttar nya, spännande och kreativa verksamheter in och platsen marknadsförs som Lokstallarna.

Bostadsbyggrätterna i området kommer att avyttras.

Kontakt