Till innehåll
Jernhusen

Omfattande fastighetsinnehav nära järnvägen

Jernhusens fastigheter finns framför allt i stationsområden i storstadsregioner och på tillväxtorter, samt vid viktiga järnvägsknutpunkter.

Fastighetsbeståndet består av järnvägsstationer, kontor, hotell, mark, byggrätter, underhållsdepåer samt kombiterminaler. 

Vi arbetar med hela kedjan från förvärv till avyttring, vilket innebär att vi köper, utvecklar, förvaltar, äger och säljer fastigheter. Inriktningen på arbetet varierar med typen av objekt.

Omfattande utvecklingsverksamhet med fokus på hela stationsområden

Vi tillför unik kompetens för att skapa levande stadskärnor och bidra till ett kollektivt resande. Utveckling och försäljning gör det möjligt att investera i nya projekt. 

I fastighetsförteckningarna anges för respektive år samtliga fastigheter som ingick i Jernhusens bestånd den 31 december, fördelade på respektive affärsområde. Därutöver redovisas försäljningar och frånträdda fastigheter. 

Fastighetsförteckningar

Kontakt