Jernhusen

Fastighetsproffs som tar samhällsansvar

Jernhusen är Sveriges största fastighetsbolag nära järnvägen – ingen kan mer än vi om fastigheter som hör ihop med kollektivt resande och godstransporter med tåg.

I våra stationer möts människor på tåg, och nära stationerna har vi kontor med attraktiva arbetsplatser, ibland även hotell. I våra depåer blir tågen hela och rena, medan kombiterminalerna används för att lasta om gods mellan tåg och lastbil. Våra utvecklingsprojekt gör att städer förnyas.

Vi vill att fler ska kunna välja järnvägen för resor och transporter. Att vara hållbar handlar för oss först och främst om att främja tågtrafiken och utveckla våra städer, men Jernhusen har också en färdplan för att bli klimatneutralt och fokuserar på det som är säkert, sunt och tryggt för alla. Affärsmässighet och hållbarhet hör ihop.

Strategier

Med utgångspunkt i vårt uppdrag, att äga, utveckla och förvalta har vi tre huvudsakliga strategier: portföljstrategi, utvecklingsstrategi och förvaltningsstrategi.

Hållbart värdeskapande

Jernhusens verksamhet ska vara klimatneutral senast 2045.

Läs mer om våra hållbarhetsmål