Till innehåll
Jernhusen

Fastighetsproffs som tar samhällsansvar

Jernhusen är Sveriges största fastighetsbolag nära järnvägen – ingen kan mer än vi om fastigheter som hör ihop med kollektivt resande och godstransporter med tåg.

I våra stationer möts människor som reser med tåg, och nära stationerna har vi kontor med attraktiva arbetsplatser, på vissa ställen även hotell. I våra depåer blir tågen hela och rena, medan kombiterminalerna används för att lasta om gods mellan tåg och lastbil. Genom våra utvecklingsprojekt nära stationerna medverkar vi till att städer förnyas.

Vi vill att fler ska kunna välja järnvägen för resor och transporter. Att vara hållbar handlar för oss först och främst om att främja tågtrafiken och utveckla våra städer och därför har Jernhusen en färdplan för att bli klimatneutralt och fokuserar på det som är säkert, sunt och tryggt för alla. Affärsmässighet och hållbarhet hör ihop.

Våra strategier

Jernhusens uppdrag är att utveckla, förvalta och äga fastigheter och tillhandahålla tjänster med anknytning till kollektivt resande och godstransporter med järnväg. Med utgångspunkt i vårt uppdrag har vi tre huvudsakliga strategier: Portföljstrategi, Utvecklingsstrategi och Förvaltningsstrategi.

Hållbart värdeskapande

Jernhusens verksamhet ska vara klimatneutral senast 2045.

Hållbara mål