Kontakt

08 – 410 626 10

press@jernhusen.se

Telefonen är bemannad mån till fre 08.00 – 18.00.

 

Vid brådskande frågor utanför kontorstid:

Bo Albertsson, Pressansvarig

073 - 806 95 58

bo.albertsson@jernhusen.se

Press

Jernhusens pressmeddelanden.

September 2021

Augusti 2021

 • Jernhusen samarbetar med Bring Intermodal för att utveckla kombiterminalverksamheten i Årsta

  Godstransporterna i Sverige förväntas öka med upp till 50% fram till 2040. Samtidigt har Sverige som mål att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 70 procent till 2030. För att klara det och nå de övergripande utsläppsmålen behöver vi utveckla samverkan mellan väg- och järnvägstransporter. Där spelar kombiterminaler en avgörande roll.   

 • Jernhusen genomförde på torsdagen en grön obligationsemission om totalt 220 miljoner kronor

  Jernhusens vision är att göra skillnad för människor och miljö genom att öka kollektivt resande på järnväg. En del av uppdraget är att skapa förutsättningar för fler arbetsplatser och bostäder i anslutning till hållbar kollektivtrafik. Utvecklingen av stationsnära områden bidrar till detta och möjliggör också att finansiera fastigheter och investeringar grönt. 

Juli 2021

 • Halvårsrapport januari – juni 2021

  Jernhusen ser tecken på en positiv vändning i resenärsflöden och tror att det spårburna resandet kommer fortsätta att öka under sommaren och hösten 2021. Även om resultatet påverkats negativt av coronakrisen så står företaget fortsatt starkt tack vare den finansiella stabiliteten som byggts upp under lång tid i kombination med värdeuppgångar under delårsperioden. Indikatorer på denna styrka är en belåningsgrad på 45 procent, en räntetäckningsgrad på sex gånger och en skuldkvot på elva gånger. Det är på samma eller till och med bättre nivåer än före coronakrisen.

 • Jernhusen genomförde på torsdagen en grön obligationsemission om totalt 300 miljoner kronor

  Jernhusen fortsätter att genom aktivt hållbarhetsarbete, gröna projekt och investeringar skapa förutsättningar för att successivt öka andelen grön finansiering. Samtidigt minskar andelen kort finansiering. 

April 2021

 • Anette Asklin vald till ny ordförande i Jernhusen vid årsstämman 2021

  Årsstämman i Jernhusen AB (publ) ägde rum den 26 april 2021. Förutom att Anette Asklin valdes till ny ordförande efter Kjell Hasslert valdes också fyra nya styrelseledamöter in i styrelsen; Magnus Jacobson tidigare ekonomi- och finansdirektör Kungsleden, Agneta Kores VD Stena Fastigheter Göteborg, Martin Lindgren tidigare Director of Operations Nordic, Unibail Rodamco Westfield och Katarina Wåhlin Alm, Stadsutvecklingsdirektör Nacka Kommun. 

 • Effekterna från coronakrisen fortsätter påverka Jernhusen under första kvartalet 2021

  Antalet resenärer på järnvägen är fortsatt på en mycket låg nivå. Lägre rörliga intäkter tillsammans med hyresrabatter påverkade därför vårt resultat med 50 miljoner kronor under första kvartalet 2021 jämfört med ett bedömt normalår.   

 • Anette Asklin föreslås till ny ordförande i Jernhusen vid årsstämman 2021

  Jernhusens ordförande, Kjell Hasslert, har avböjt omval och Regeringskansliet kommer därför att föreslå Anette Asklin till ny styrelseordförande för Jernhusen på Årsstämman den 26 april 2021. Anette Asklin har suttit i styrelsen som ordinarie ledamot sedan 2017. 

Mars 2021