Till innehåll
Jernhusen

Felanmälan

Om du har sett något som har gått sönder, inte fungerar eller något annat fel kan du kontakta Jernhusens kundservice H24.

Så gör du en felanmälan

Ange följande när du kontaktar oss för en felanmälan:

  1. Ange den adress eller fastighet som felanmälan gäller.

  2. Beskriv vad som är fel.

  3. Ange ditt namn, telefonnummer och e-postadress. På så sätt kan vi följa upp om vi behöver.

Skicka svar på ovanstående punkter till [email protected]

Vill du hellre ringa oss når du oss dygnet runt på telefonnummer: 0771-11 10 11.

Inträffad olycka eller tillbud på järnvägsinfrastrukturen

Om din anmälan gäller en inträffad olycka eller tillbud på järnvägsinfrastrukturen ska du alltid göra det via telefon: 0771-11 10 11

Infrastruktur Hagalund

För felanmälan på infrastrukturen vid Hagalund, Solna. Kontakta Trafikverkets Anläggningsövervakning enligt kontaktuppgifter i Stockholms linjebok.

Vid fara för liv eller egendom ska du alltid ringa 112.