Jernhusen

Felanmälan

Har något gått sönder eller har du hittat ett fel?

Kontakta oss på Jernhusens kundservice H24 så hjälper vi dig. För att det ska gå så snabbt som möjligt är vi tacksamma om du:  

  1. Anger den adress eller fastighet som felanmälan gäller. 

  2. Att du beskriver vad som är fel. 

  3. Lämnar ditt namn, telefonnummer och e-postadress, så kan vi följa upp om vi behöver.  

Mejla svar på dessa tre punkter till h24@jernhusen.se
Vill du hellre ringa når du oss på 0771-11 10 11 (öppet dygnet runt). 
  
OBS! Vill du anmäla en inträffad olycka eller tillbud på järnvägsinfrastrukturen ska du alltid göra det via telefon: 0771-11 10 11. 

Vid fara för liv eller egendom ska du alltid ringa 112.

Felanmälan infrastruktur Hagalund

För felanmälan på infrastrukturen vid Hagalund, Solna. Kontakta Trafikverkets Anläggningsövervakning enligt kontaktuppgifter i Stockholms linjebok.