Till innehåll
Jernhusen

Centralstaden Stockholm länkar ihop staden

I Stockholm pågår ett omfattande markutvecklingsprojekt, med planer för en överdäckning av spårområdet vid Centralen, där upp till 10 000 nya arbetsplatser skapas.

Bild till sida om Centralstaden Sthlm

Trygghet i fokus

Under 2021 ledde Jernhusen ett parallellt arkitektuppdrag för utvecklingen av centralstationsområdet i nära samverkan med Stockholms stad och Trafikverket. Information om det utvalda förslaget hittar du på CentralstadenStockholm.se där det också finns en film som beskriver projektet.

Centralstaden Stockholm omfattar Stockholms Centralstation och centralstationsområdet. Det är en kombinerad infrastruktur- och stadsutvecklingssatsning som tar Sveriges största station in i framtiden. Projektet påverkar inte bara Stockholm utan stora delar av Sverige. Hela 80 procent av Sveriges samlade järnvägstrafik trafikerar stationen och 2045 beräknas resandet ha ökat med 50 procent. Med Trafikverkets förslag för nya spår och plattformslayout kommer stationens resenärskapacitet att fördubblas.

Projektet är ett av Jernhusens största stadsutvecklingsprojekt någonsin och omfattar en överdäckning av spårområdet och utbyggnad av centralstationen för att ge en fördubblad passagerarkapacitet. Målet är att skapa en ny plats, med bättre förbindelser mellan de olika kollektivtrafikslagen som är mer tillgänglig, trygg och attraktiv.

I samarbete med Stockholms stad och Trafikverket vill vi forma en klimatsmart stadsmiljö, med mer grönska som länkas samman med resten av Stockholm. Ett kommande plansamråd är planerat till 2024.

Kontakt

Daniel Markström

Regionchef Projektutveckling Stockholm

070-740 48 64