Jernhusen

Centralstaden Stockholm länkar ihop staden

I Stockholm pågår ett omfattande markutvecklingsprojekt, med planer för en överdäckning av spårområdet vid Centralen, där upp till 10 000 nya arbetsplatser skapas.

Trygghet i fokus

Jernhusen har genomfört ett omsorgsfullt arbete för att få en bild av hur området upplevs i dag och hur det kan bli bättre. Den nya Centralstaden ska bli ett av Stockholms mest levande och kännas tryggt dygnet runt. Staden får här en representativ entré som utvecklar Stockholms unika karaktär.

Ett övergripande syfte är att skapa förutsättningar för en effektiv järnvägstrafik, som en del i ett robust nationellt system. Åtta av tio av landets tågresor utgår från, passerar eller slutar vid Stockholm Central och trycket ökar. Möjligheten att överdäcka och utveckla området förutsätter att tågkapaciteten säkras i Trafikverkets planer.

Fyra internationella arkitektteam har lämnat förslag på planområdets struktur, funktioner och övergripande gestaltning. Vinnaren utses den 18 januari 2022.
Kontakt

Daniel Markström

Regionchef Projektutveckling Stockholm

070-740 48 64