Till innehåll
Jernhusen

Centralstaden i Stockholm länkar ihop staden

I Stockholm pågår ett omfattande markutvecklingsprojekt. Med planer för en överdäckning av spårområdet vid Centralstationen som läker stadsbilden kan resandet förbättras och upp till 10 000 nya arbetsplatser skapas.

Bild till sida om Centralstaden Sthlm

Ett nytt nav för Sveriges resande

Just nu pågår ett intensivt planarbete för Centralstaden i Stockholm. Under 2021 ledde Jernhusen ett parallellt arkitektuppdrag för utvecklingen av centralstationsområdet i nära samverkan med Stockholms stad och Trafikverket. Information om processen och det utvalda förslaget hittar du på CentralstadenStockholm.se.

Centralstadens planer omfattar Stockholms Centralstation och centralstationsområdet. Det är en kombinerad infrastruktur- och stadsutvecklingssatsning som tar Sveriges största kommunikationsnod in i framtiden. Projektet påverkar inte bara Stockholm utan stora delar av Sverige. Hela åttio procent av Sveriges samlade järnvägstrafik trafikerar stationen och 2040 beräknas resandet ha ökat med femtio procent. Med Trafikverkets utredningar för nya spår och plattformslayout kan stationens resenärskapacitet fördubblas.

Projektet är ett av Jernhusens största stadsutvecklingsprojekt någonsin. Med en överdäckning av spårområdet vill vi skapa en ny plats som blir mer tillgänglig, trygg och attraktiv samtidigt som resandet blir smidigare.

I samarbete med Stockholms stad och Trafikverket vill vi forma en klimatsmart stadsmiljö, med mer grönska som länkas samman med resten av Stockholm. Plansamråd planeras i början av 2025.

Nedan kan du se en film om varför utveckling av Stockholm C behövs, framtagen tillsammans med Trafikverket.

Kontakt

Daniel Markström

Regionchef Projektutveckling Stockholm

070-740 48 64