Jernhusen

Våra stadsutvecklingsprojekt

Merparten av Jernhusens utvecklingsprojekt befinner sig för närvarande i pågående detaljplanearbete. Några år framåt i tiden väntar dock en intensiv period av omfattande bygginvesteringar, främst i Göteborg och Stockholm.

Varberg

I Varberg möjliggör en ny dragning av spåren att staden kan möta havet. Planering pågår av en ny station och en ny stadsdel.

Karlstad

I Karlstad pågår planarbete för ett utbyggt resecentrum som blir ett nav för allt resande när all busstrafik kopplas ihop med tågtrafiken. Även stationsnära kontor planeras.

Kontakt

Cecilia Pettersson

Chef Affärsområde Projektutveckling

0705-93 13 80