Till innehåll
Jernhusen

Våra stadsutvecklingsprojekt

Merparten av Jernhusens utvecklingsprojekt befinner sig för närvarande i pågående detaljplanearbete. Några år framåt i tiden väntar dock en intensiv period av omfattande bygginvesteringar, främst i Göteborg och Stockholm.

Karlstad

I Karlstad pågår ett planarbete för att bygga ut resecentrum som blir navet för allt resande när all busstrafik kopplas ihop med tågtrafiken. Även stationsnära kontor planeras.

Kontakt

Cecilia Pettersson

Chef Affärsområde Projektutveckling

0705-93 13 80