Till innehåll
Jernhusen

Finansiella rapporter

Här publiceras Jernhusens års- och hållbarhetsredovisningar, bokslutskommunikéer, fastighetsförteckningar och delårsrapporter.

Den tryckta versionen av årsredovisningen kan beställas via mejl på [email protected].

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Kontakt