Till innehåll
Jernhusen

För trafikföretag

Slipp separata avtal med alla stationsägare. Svenska reseterminaler kan väntsalar och ser till att dina resenärer har tillgång till en trivsam och trygg väntsal.

När en stationssägare har tecknat avtal med oss kan du som trafikföretag känna dig trygg. Förutom att du slipper teckna separata avtal med alla stationsägare ser vi till att väntsalen fyller den funktion som efterfrågas av resenärerna och det basutbud som transportbranschen gemensamt beslutat om. Basen är enkel och består i korthet av sittplatser, papperskorgar, hänvisningsskyltning och trafikinformation. Stationsägaren väljer själv inredning i väntsalen och den ska naturligtvis uppfylla lagar och regler kring säkerhet och tillgänglighet.

Dessutom vet du som trafikföretag att den avgift du betalar grundar sig på samma prismodell oavsett vem som äger stationen.

Vi skapar förutsättningar för kvalitativa, hela, rena och trygga stationer runt om i Sverige.

Stationstjänstavgift

Den avgift trafikföretagen betalar består av en fast grundavgift och ett tillägg beroende på hur stor väntsalen är. I avgiften ingår tillgång till inredd och uppvärmd väntsal, toalett, drift, underhåll, administration, extra bevakning med rondering vid behov samt öppning och stängning av väntsalen. 

Stationstjänstavgiften baseras på hur ofta trafikföretaget angör stationen, vilken stationsklass stationen har och vilket trafikslag som angör. Avgiften fördelas mellan de olika trafikföretagen som angör samma station.

Väntsalsberedskap

Ibland är trafiken försenad och väntsalens öppettider kan behöva utökas. Alla trafikföretag som har avtal med Svenska Reseterminaler får tillgång till beredskapsjouren H24.

Vid trafikstörningar kan trafikföretaget via sin trafikledning kontakta H24 och meddela vilken/vilka stationer längs trafikeringssträckan som kommer behöva extra öppethållande. Därefter tar H24 kontakt med stationsägarens kontaktperson på orten som ombesörjer att väntsalen hålls öppen tills tåget ankommit och stationen kan återgå till ordinarie öppettider.

Vi kan väntsalar

Svenska Reseterminaler är länken mellan stationsägare och trafikföretag på cirka 135 väntsalar på stationer runt om i Sverige. Vi skapar förutsättningar för trivsamma, trygga och funktionella väntsalar.

Svenska Reseterminaler

Kontakt

Marina Berggren

Chef Trafik

070-236 61 00

Magnus Nicklasson

Ansvarig Trafikföretag

070-985 10 40