Till innehåll
Jernhusen

CV-området fortsätter utvecklas till en ny stadsdel i Örebro

Byggrätterna längst i öster är redan sålda och delvis bebyggda. Nu fortsätter utvecklingen av CV-området (Centralverkstaden) i Örebro till en central stadsdel med bostäder, skolor, arbetsplatser och olika servicefunktioner.

Visionsbild på CV-staden.

CV-områdets västra delar har hyresgäster som är viktiga för Sveriges järnvägsunderhåll medan de östra delarna nu etappvis tillsammans med Örebro kommun omvandlas till en stadsdel belägen mitt i centrala Örebro.

I öster mot Svartån, granne med Alnängarna, har JM och Seniorgården redan tidigare utvecklat två bostadskvarter. Öster om CV-gatan bygger nu JM och Obos fler bostäder medan Futurum bygger en förskola.

Nästa planeringsetapp omfattar den östra delen av själva CV-området, samråd planeras till slutet av 2024.

Bostadsbyggrätterna i området kommer att avyttras.

Kontakt

Cecilia Pettersson

Chef Affärsområde Projektutveckling

0705-93 13 80