Till innehåll
Jernhusen

Finansiering

Ökad efterfrågan på gröna obligationer skapar en bred investerarbas. Jernhusens ledande roll i utvecklingen av hållbart resande och hållbara fastigheter har gett förutsättningar för att nå målet om 100 procents grön finansiering. 

Grön finansiering

Upplåning inom Jernhusen sker i form av obligationer, företagscertifikat och bilaterala lån.
Upplåning i form av obligationer sker inom Jernhusens MTN-program (Medium Term Notes). En diversifierade upplåning skapar goda förutsättningar för att ha en flexibel och ändamålsenlig finansieringsstruktur med god tillgång till kapital.

Jernhusen har sedan 2018 emitterat gröna obligationer med samma villkor som övriga obligationer men med tillägget att likviden endast kan användas till projekt och tillgångar som är kvalificerade enligt bolagets gröna ramverk för obligationer.

Jernhusen har arbetat aktivt med att säkerställa att bolaget uppfyller kraven i EU:s
taxonomi, som syftar till att tydliggöra och reglera vilka tillgångar som ska anses vara gröna investeringar inom EU. Under 2022 lanserade Jernhusen ett nytt grönt ramverk för samtliga finansieringsformer som tar avstamp i villkoren i EU-Taxonomin, men med en högre ambitionsnivå där krav för hållbarhetscertifiering och energiprestanda på Jernhusens fastigheter är villkor som måste vara uppfyllda.

Ramverket har granskats av Cicero Shades of Green och erhållit högsta möjliga betyg, Dark
Green och Excellent Governance. Jernhusens nära koppling till järnväg och framtida hållbarhetsambitioner med en målsättning att vara klimatneutral år 2045 skapar goda förutsättningar för grön finansiering, något som bevisat sig i och med att Jernhusen uppnått sin målsättning om 100 procent grön finansiering.

Ramverk grön finansiering 2022 (PDF 1 Mb)Utlåtande CICERO Shades of Green 2022 (PDF 748 Kb)

Jernhusens obligationsprogram

  • Ursprungligt program: 2013 

  • Storlek: 10 000 MSEK 

  • Löptid: 1–15 år 

  • Börsnotering: Nasdaq OMX Stockholm 

  • Ägarklausul: Möjlig återlösen om statens ägarandel understiger 100 procent 

  • Gällande lagstiftning: Svensk 

  • Arrangör: SEB 

  • Clearingsystem: Euroclear Sweden 

  • Emissionsinstitut: Danske Bank, Handelsbanken, Nordea Markets, SEB, Swedbank

Rapportering och ramverk

Emitterade obligationer
MTNFörfalloårNominellt beloppRänta
133 GB T32026200 MSEK3M+0,29 %
147 GB2026400 MSEK3,50 %
146 GB2027300 MSEK3M+0,395 %
145 GB T22031150 MSEK3,60 %
145 GB2031150 MSEK3,60 %

144 GB

2028500 MSEK3,411 %
143 GB2027500 MSEK3,399 %
142 GB2026400 MSEK3M + 0,52 %
141 GB2028500 MSEK4,38 %
140 GB2028500 MSEK3,81 %
139 GB2027750 MSEK4,418 %
138 GB2024300 MSEK3,88 %
137 GB2024300 MSEK3M + 0,67 %
136 GB T22025200 MSEK1,43 %
136 GB2025300 MSEK1,43 %
133 GB T22026100 MSEK3M + 0,22 %
135 GB2026150 MSEK1,01%
134 GB2026500 MKR0,83%
132 GB T22024100 MKR3M + 0,085%
133 GB2026220 MKR3M +0,20 %
132 GB2024300 MKR3M +0,14 %
131 GB2025400 MKR0,23 %
130 GB2025200 MKR3M +0,27 %
129 GB T22025250 MKR0,48 %
129 GB2025300 MKR0,44 %
128 GB2025500 MKR1,368 %
127 GB2022150 MKR0,25 %
126 GB2024750 MKR0,938 %
125 GB2021750 MKR3M +0,25 %
124 GB2022150 MKR0,598 %
123 GB2021100 MKR3M +0,29 %
122 GB2020150 MKR3M +0,13 %
121 GB2023500 MKR3M +0,47 %
120 GB20231000 MKR0,975 %
1192020300 MKR0,3 %
1182022100 MKR1,027 %
117:T22022100 MKR3M +0,56 %
1172022450 MKR3M +0,56 %
1162022600 MKR1,15 %
115:T22021100 MKR3M +0,84 %
1152021100 MKR3M +0,84 %
1142019150 MKR3M +0,75 %
1132019500 MKR0,615 %
1122018300 MKR0,61 %
1112017300 MKR3M +0,75 %
1102020300 MKR0,713 %
1092018150 MKR3M +0,24 %
1082016150 MKR3M +0,10 %
1072019200 MKR3M +0,32 %
1062017200 MKR3M +0,22 %
1052019300 MKR3M +0,46 %
1042023200 MKR3M +1,0 %
1032015300 MKR3M +0,37 %
1022018950 MKR2,375 %
1012018350 MKR3M +0,7 %

3M* = 3 månaders STIBOR
T = Tranche

Kontakt

Benny Karlsson

Finansansvarig

073-735 35 22