Till innehåll
Jernhusen

Centralstaden i Göteborg stärker regionen

Ett utvecklingsprojekt i centrala Göteborg skapar stationsnära stad och en ny mötesplats för hela regionen.

Göteborg genomgår en stor stadsomvandling

Med Centralstaden i Göteborg har Jernhusen en central roll i planeringen för utvecklingen runt Göteborgs Centralstation. Centralstaden utvecklas för att möta ett växande Göteborg. Området ses idag av många som en baksida i staden. Det innebär en stor potential att etablera en trygg, tillgänglig och attraktiv plats där många vill vara. Här vill vi bidra till att det blir enklare för fler att resa kollektiv genom att skapa nya kvarter i en stationsnära stadsdel. ​

Utvecklingen i Göteborg bygger vidare på erfarenheterna från Jernhusens övriga stora stationsnära stadsutvecklingsprojekt, som i exempelvis Malmö och Stockholm. ​

Jernhusen har unik erfarenhet av utvecklingsarbeten i samklang med infrastrukturens framväxt. Centralstaden tar form vid den nya järnvägstunneln, Västlänken. Med den nya tunneln skapas en förflyttning av resande och ökning av flöden på platsen. ​

Detaljplanearbetet inleddes 2013. Detaljplan för första etapperna antogs och vann laga kraft under 2021. Två nya byggnader uppförs, Park Central och Nya Stationshuset. Byggstart för det första husen planeras till 2024 med målet att de första hyresgästerna ska tas emot i början av 2027.  ​

Parallellt pågår detaljplaneprocessen för området norr om Centralstationen. Detaljplanen är överklagad och process pågår i mark- och miljööverdomstolen. ​Kontakt

Caroline Ahrnens Martin

Regionchef Projektutveckling Göteborg

0730-30 04 20