Till innehåll
Jernhusen

Helhetssyn på stationsområden

Jernhusen utvecklar och bygger stationsnära stadsdelar som människor vill vistas i, med många arbetsplatser på bekvämt promenadavstånd till tåget.

Om stationsnära stadsutveckling

Vi lyssnar till behoven

För att kunna utforma levande stationsområden behöver vi fånga upp synpunkter bland medborgarna. En stor studie har gjorts för att få veta hur människor som rör sig i Stockholm, Göteborg och Malmö vill ha sin stad.

Stadslivsindex

Kontakt

Cecilia Pettersson

Chef Affärsområde Projektutveckling

0705-93 13 80