Jernhusen

Hela och rena tåg

Jernhusen är störst i Sverige på depåfastigheter, med kundanpassade och högspecialiserade anläggningar nära de stora trafikstråken.

Läs mer om depåer

Sävenäs depå i Göteborg

I Sävenäs planeras en stor utbyggnad för att möta efterfrågan från Västtrafik men också Göteborgs framtida behov av utökad underhållskapacitet.

Läs mer om depåerna i Göteborg

Kundanpassade depåfastigheter

Jernhusen erbjuder fastigheter för effektivt tågunderhåll. Moderna säkra arbetsmiljöer med allt från underhåll till tvätt, sanering och fekalietömning.

Läs mer om våra depåer

Så tas tågen om hand i depåerna hos Jernhusen

Titta på filmen om verksamheten på Jernhusens underhållsdepåer för tågunderhåll. Se vad som sker för att få hela, rena tåg som är redo för resenärerna.

Laddar...

Jernhusens depåer

    Kontakt

    Micael Svensson

    Chef Depåer och Kombiterminaler

    070-724 29 33