Till innehåll
Jernhusen

Järnväg och lastbil tillsammans

Godstransporter med tåg har betydligt lägre klimatpåverkan än godstransporter på landsväg. Där tåget står för transporterna blir det färre bilar, lägre utsläpp och säkrare trafik.

Om kombiterminaler

Kombinera järnväg och lastbil för klimatets skull

De utsläpp en lastbil genererar på 2 mil motsvarar ett godstågs utsläpp för en transport på 900 mil. Vid våra fem kombiterminaler lastar vi om till och från järnväg. En klimatmässig välgärning, för varje lyft.

Om kombiterminaler

Vill du utveckla eller hyra?

Kombiterminalen i Västerås har redan visat prov på hög kapacitet. Nu söker vi en partner som önskar en crossdocklösning och som vill öka möjligheterna för en mer effektiv godshantering.

Västerås kombiterminal

Terminalkranar ökar kapaciteten

Med terminalkranar blir omlastningen mellan tåg och lastbil oslagbart snabb och effektiv. Kranarna möjliggör lyft av mycket större mängder gods än traditionell omlastning och dessutom på ett mer miljövänligt sätt. Jernhusen erbjuder omlastning med terminalkranar via crossdock-byggnader vid kombiterminalerna i Årsta och Malmö. Målet är också att utveckla Västerås kombiterminal i samma riktning.

Film om kombiterminaler

Jernhusen har ett nätverk av kombiterminaler. Detta är filmen som visar på fördelar med att transportera varor på järnvägen.

Laddar...

Jernhusens kombiterminaler

    Kontakt

    Peter Larsson

    Chef Depåer och Kombiterminaler

    072-210 95 47