Jernhusen

Järnväg och lastbil tillsammans

Godstransporter med tåg har betydligt lägre klimatpåverkan än vägtransporter. Där tåget står för transporterna blir det färre bilar, lägre utsläpp och säkrare trafik.

Läs mer om Kombiterminaler

Vill du utveckla eller hyra?

Kombiterminalen i Västerås har redan visat prov på hög kapacitet. Nu söker vi en partner som önskar en crossdocklösning och öka möjligheterna för en mer effektiv godshantering.

Läs mer om kombiterminalen i Västerås

Terminalkranar ökar kapaciteten

Med terminalkranar blir omlastningen mellan tåg och lastbil oslagbart snabb och effektiv. Kranarna möjliggör lyft av mycket större mängder gods än traditionell omlastning och dessutom på ett mer miljövänligt sätt. Jernhusen erbjuder omlastning med terminalkranar via crossdock-byggnader vid kombiterminalerna i Årsta och Malmö. Målet är också att utveckla Västerås kombiterminal i samma riktning.

Film om kombiterminaler

Jernhusen har ett nätverk av kombiterminaler. Detta är filmen som visar på fördelar med att transportera varor på järnvägen.

Laddar...

Jernhusens kombiterminaler

    Kontakt

    Micael Svensson

    Chef Depåer och Kombiterminaler

    070-724 29 33