Till innehåll
Jernhusen

Platser att längta till

Jernhusen vill skapa levande stationsområden där många människor trivs. Platserna ska bland annat vara inkluderande, trygga och ha bra arkitektur. Vårt kvalitetsprogram hjälper oss att göra rätt val i utvecklingsprojekten.

Jernhusens kvalitetsprogram: Stationsnära stadsutveckling

Kontakt

Cecilia Pettersson

Chef Affärsområde Projektutveckling

0705-93 13 80