Till innehåll
Jernhusen

Kundanpassade depåer i attraktiva lägen

Jernhusen utvecklar, äger och förvaltar underhållsdepåer för tåg och har närmare hälften av Sveriges depåer. Vi äger depåer på 13 orter nära de stora trafikstråken där företagen har tillgång till verkstäder för sina fordon. På depåerna sker tvätt, service och reparationer av såväl persontåg som godståg.

Rätt utrustning för alla typer av underhåll

Tvätt, städning, klottersaneringar och fekalietömning är viktiga vardagstjänster för våra kunder. Service, reparationer och modernisering får också tågen att rulla. Vi förvaltar och utvecklar anläggningarna i nära dialog med våra kunder, vilket bidrar till att deras fordon får längre livslängd.

Ansvar för säkra arbetsmiljöer

Jernhusens depåer är utrustade med bästa möjliga utrustning och har ett högt teknikinnehåll. Vi ansvarar för byggnaderna, spåren och kontaktledningar till och från järnvägens huvudstråk samt tung teknisk utrustning som traverser och tvättanläggningar. Tjänsterna utförs av våra kunder själva eller av en underleverantör till Jernhusen. Att arbetsmiljön är säker är mycket viktigt och alltid prioriterat.

Kontakt

Peter Larsson

Chef Depåer och Kombiterminaler

072-210 95 47