Till innehåll
Jernhusen

Vi lyssnar till behoven

För att kunna utforma levande stationsområden behöver vi fånga upp synpunkter bland medborgarna. En stor studie har gjorts för att få veta hur människor som rör sig i Stockholm, Göteborg och Malmö vill ha sin stad.

Det är ibland en hel del som kan bli bättre i de centrala delarna av storstäderna runt stationerna, och Jernhusens projekt syftar till att göra stadsmiljöerna mer levande. Vi har förmånen att utveckla platser mitt i city med stora naturliga flöden från stationerna och har därför ett bra utgångsläge.

För att samla kunskap inför de kommande årens mycket stora stadsprojekt i Malmö, Göteborg och Stockholm har vi gjort en omfattande studie i dessa städer. Vi frågade dem vi mötte vad de tycker om specifika platser i staden. Är platserna lätta att nå? Finns det mycket att göra där? Är det trevligt att vara där? Hur platserna används, ser ut och ligger i staden har också studerats.

Nu har vi ett verktyg för att både utvärdera befintliga platser och hitta deras potential. Svaren visade till exempel att människor uppskattar butiker, restauranger och annan service i bottenvåningar. Hela rapporten, med bland annat en analys av samtliga platser kan du ladda ner och läsa.

Studien kallas för Stadslivsindex och genomfördes 2019 av Jernhusen i samarbete med Spacescape.

Levande platser är hållbara platser

Verktyget Stadslivsindex är uppdelat i tre teman med ett antal indikatorer som ger olika poäng om de uppnås. Maximalt möjligt stadslivsindex är 100. De tre temana är:

Lätt att nå. Platsen ligger vid ett huvudstråk med bra kollektivtrafik.

Mycket att göra. Stort utbud av butiker, restauranger och kultur och att det finns något speciellt.

Härligt att vara. Lagom stort, inte för mycket bilar, aktiva bottenvåningar och fina fasader runtom.

Ladda ner rapporten Stadslivsindex här

Kontakt

Cecilia Pettersson

Chef Affärsområde Projektutveckling

0705-93 13 80