Till innehåll
Jernhusen

Svenska Reseterminaler och tillgänglighet

Det ska vara enkelt för alla resenärer att ta sig till och från tåg och buss via station och resecentrum.

Tillsammans med fastighetsägaren arbetar vi med ständiga förbättringar av tillgängligheten och vi anpassar stationen till de krav som lagar och förordningar ställer. Det rör sig exempelvis om trappor, ramper, hissar, ledstråk, kontrastmarkeringar, taktila skyltar samt tillgängliga toaletter och entréer. Tydligt, enkelt och snyggt är vårt motto.

Ledsagning

Resenärer med funktionsnedsättningar erbjuds kostnadsfri och personlig ledsagning på de flesta av Sveriges stationer och terminaler. I väntsalarna och utomhus finns det mötesplatser och mötesplatsskyltar för ledsagning med text och symboler i relief och punktskrift.

Ledsagning är en tjänst som trafikföretagen köper in och som bokas hos det trafikföretag där biljetten är köpt. Tjänsten kan användas vid avresa, byte eller ankomst och sker från en angiven mötesplats till och från tåg eller buss. Trafikföretag och stationsägare som vill att resenärer ska kunna erbjudas ledsagning ombeds kontakta Trafikverket via [email protected].

Vi kan väntsalar

Svenska Reseterminaler är länken mellan stationsägare och trafikföretag på 135 väntsalar på stationer runt om i Sverige. Vi skapar förutsättningar för trivsamma, trygga och funktionella väntsalar.

Svenska Reseterminaler

Kontakt

Marina Berggren

Chef Trafik

070-236 61 00

Magnus Nicklasson

Ansvarig Trafikföretag

070-985 10 40