Till innehåll
Jernhusen

Jernhusens ledningsgrupp

Jernhusens vd leder tillsammans med ledningsgruppen den dagliga verksamheten. Vd ansvarar för att styrningen sker enligt tillämpliga lagar och regler samt inom de ramar styrelsen fastställt, bland annat i en skriftlig instruktion.

Kerstin Gillsbro

Vd

 • Anställd och i ledningsgruppen sedan 2010.

 • Född: 1961

 • Utbildning: Civilingenjör

 • Tidigare befattningar: Olika chefsbefattningar inom NCC, senast som vd NCC Boende.

 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Christian Berner Tech Trade, JM och Sweden Green Building Council.

Victor Josefsson

Chief Financial Officer

 • Anställd 2015 och i ledningsgruppen sedan maj 2022.

 • Född: 1985

 • Utbildning: Kandidatexamen ekonomi

 • Tidigare befattningar: Chef Finans Jernhusen, finans- och businesscontroller Jernhusen, hotellchef, affärsutvecklingsansvarig.

Peter Larsson

Chef Affärsområde Depåer och Kombiterminaler

 • Anställd 2011 och i ledningsgruppen sedan 2023.

 • Född: 1969

 • Utbildning: Maskiningenjör

 • Tidigare befattningar: Fastighetschef Jernhusen, regionchef sydväst Jernhusen och affärsutvecklare Jernhusen, platschef Bombardier underhållskontrakt Västtrafik, Sitemanager Adtranz China, Serviceingenjör ABB.

Åsa Dahl

Chef Affärsområde Stationer

 • Anställd 2008 och i ledningsgruppen sedan 2011.

 • Född: 1970

 • Utbildning: Magister nationalekonomi

 • Tidigare befattningar: Chef affärsområde Depåer Jernhusen, Chef Strategisk utveckling Jernhusen, affärsutvecklare Jernhusen, konsult/ avdelningschef Tyréns Temaplan

Per Forsling

Chef Teknik & Verksamhetsutveckling

 • Anställd och i ledningsgruppen sedan 2022.

 • Född: 1974

 • Utbildning: Civilingenjör

 • Tidigare befattningar: Chef Boende och lokaler Stockholmshem, Utvecklingschef Fastighetsägarna Stockholm, Verksamhetskonsult Meta, Energispecialist Lundbergs.

Cecilia Pettersson

Chef Affärsområde Projektutveckling

 • Anställd sedan 2017 och i ledningsgruppen sedan december 2018.

 • Född: 1972

 • Utbildning: Civilingenjör

 • Tidigare befattningar: Olika ledar- och chefs befattningar inom NCC och JM. 

Cecilia Österholm

Chef Marknad & Kommunikation

 • Anställd och i ledningsgruppen sedan april 2023.

 • Född: 1974

 • Utbildning: Bachelor of Arts (Media & Kultur) University of the Arts

 • Tidigare befattningar: Marknad & Kommunikationschef Alecta Fastigheter, Epicenter. Marknad- & Kommunikationsansvarig AMF Fastigheter, Projektledare PR och Public Affairs AMF. 

Sofia Campos

Tillförordnad Chef HR

 • Tillförordnad Chef HR sedan 2023 och adjungerad medlem i ledningsgruppen sedan december 2023.

 • Född: 1975

 • Utbildning: Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation vid Stockholms Universitet

 • Tidigare befattningar: Head of HR Nexus Group, HR Director CGI BU Stockholm, HR Director Visma Commerce.