Jernhusen

Jernhusens ledningsgrupp

Jernhusens vd leder tillsammans med ledningsgruppen den dagliga verksamheten. Vd ansvarar för att styrningen sker enligt tillämpliga lagar och regler samt inom de ramar styrelsen fastställt, bland annat i en skriftlig instruktion.

Kerstin Gillsbro

VD

 • Anställd och i ledningsgruppen sedan 2010.

 • Född: 1961

 • Utbildning: Civilingenjör

 • Tidigare befattningar: Olika chefsbefattningar inom NCC, senast som vd NCC Boende.

 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Christian Berner Tech Trade, JM och Sweden Green Building Council.

Viktor Josefsson

Chief Financial Officer

 • Anställd 2015 och i ledningsgruppen sedan maj 2022.

 • Född: 1985

 • Utbildning: Finans- och fastighetsstudier vid Stockholms universitet

 • Tidigare befattningar: Chef Finans Jernhusen, finans- och businesscontroller Jernhusen, hotellchef, affärsutvecklingsansvarig

Åsa Dahl

Chef affärsområde Stationer och Chef Hållbar utveckling

 • Anställd 2008 och i ledningsgruppen sedan 2011

 • Född: 1970

 • Utbildning: Magister nationalekonomi

 • Tidigare befattningar: Chef Affärsområde Depåer Jernhusen, Chef Strategisk utveckling Jernhusen, affärsutvecklare Jernhusen, konsult/ avdelningschef Tyréns Temaplan

Henrik Fontin

Chef HR & Kommunikation

 • Anställd och i ledningsgruppen sedan augusti 2018.

 • Född: 1978

 • Utbildning: Magisterexamen i psykologi

 • Tidigare befattningar: Interim HR-dir NMD/Vitus Apotek, Interim Group HR Manager Bisnode, HR-chef Dagens Nyheter, Head of Talent Intelligence Swedbank, HR-chef Plantagen. 

Per Forsling, bild tagen 2022

Per Forsling

Chef Strategisk utveckling

 • Anställd och i ledningsgruppen sedan 2022.

 • Född: 1974

 • Utbildning: Civilingenjör

 • Tidigare befattningar: Chef Boende och lokaler Stockholmshem, Utvecklingchef Fastighetsägarna Stockholm, Verksamhetskonsult Meta, Energispecialist Lundbergs.

Cecilia Pettersson

Chef Projektutveckling

 • Anställd sedan 2017 och i ledningsgruppen sedan december 2018.

 • Född: 1972

 • Utbildning: Civilingenjör

 • Tidigare befattningar: Olika ledar- och chefs befattningar inom NCC och JM. 

Micael Svensson

Chef affärsområde Depåer och Kombiterminaler

 • Anställd 2009 och i ledningsgruppen sedan 2012.

 • Född: 1961

 • Utbildning: Marknadsekonom

 • Tidigare befattningar: Olika chefsbefattningar inom SJ och Jernhusen.