Ledning

Vd leder tillsammans med ledningsgruppen Jernhusens dagliga verksamhet. Vd ansvarar för att styrningen sker enligt tillämpliga lagar och regler samt inom de ramar styrelsen fastställt, bland annat i en skriftlig instruktion.

Kerstin Gillsbro

Vd
 • Anställd och i ledningsgruppen sedan 2010.
 • Född: 1961
 • Utbildning: Civilingenjör
 • Tidigare befattningar: Olika chefsbefattningar inom NCC, senast som vd NCC Boende.
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Balco, Stena Fastigheter och Sweden Green Building Council.

Anders Bäck

Ekonomidirektör/vice vd
 • Anställd och i ledningsgruppen sedan 2003.
 • Född: 1958
 • Utbildning: Civilekonom
 • Tidigare befattningar: Ekonomi- och finansbefattningar inom Swedcarrier, TeliaSonera, Investor och AkzoNobel.

Åsa Dahl

Chef Affärsområde Stationer
 • Anställd 2008 och i ledningsgruppen sedan 2011.
 • Född: 1970
 • Utbildning: Magister nationalekonomi
 • Tidigare befattningar: Chef Affärsområde Depåer Jernhusen, Chef Strategisk utveckling Jernhusen, affärsutvecklare Jernhusen, konsult/ avdelningschef Tyréns Temaplan.

Lotta Fogde

Chef Kommunikation och Hållbarhet
 • Anställd och i ledningsgruppen sedan januari 2016.
 • Född: 1966
 • Utbildning: Bachelor of Arts (B.A.) in political science and cinema, pol magstudier
 • Tidigare befattningar: Kommunikationsdirektör LKAB och KPMG, statssekreterare Regeringskansliet, journalist Sveriges Radio.

Henrik Fontin

Chef HR och Verksamhetsutveckling
 • Anställd och i ledningsgruppen sedan augusti 2018.
 • Född: 1978
 • Utbildning: Magisterexamen i psykologi
 • Tidigare befattningar: Interim HR-dir NMD/Vitus Apotek, Interim Group HR Manager Bisnode, HR-chef Dagens Nyheter, Head of Talent Intelligence Swedbank, HR-chef Plantagen. 

Mats Hubertsson

Chef Bygg & Fastighetsteknik
 • Anställd och i ledningsgruppen sedan 2013.
 • Född: 1966
 • Utbildning: Civilingenjör
 • Tidigare befattningar: Distriktschef Skanska samt delägare och olika befattningar inom Projektgaranti.

Cecilia Pettersson

Tf. Chef Affärsområde Stadsutveckling
 • Anställd sedan 2017 och i ledningsgruppen sedan december 2018.
 • Född: 1972
 • Utbildning: Civilingenjör
 • Tidigare befattningar: Olika ledar- och chefs befattningar inom NCC och JM. 

Micael Svensson

Chef Affärsområde Depåer och Kombiterminaler
 • Anställd 2009 och i ledningsgruppen sedan 2012.
 • Född: 1961
 • Utbildning: Marknadsekonom
 • Tidigare befattningar: Olika chefsbefattningar inom SJ och Jernhusen.