Till innehåll
Jernhusen

Stationer som lockar till resande

Stationerna är hjärtat i vår verksamhet. Det är Jernhusens uppgift att göra stationsområdena så attraktiva, trygga och effektiva som möjligt för att bidra till ett ökat kollektivt resande och skapa ett större kundunderlag för våra hyresgäster.

Vi strävar efter att skapa stationer där det är lätt att hitta, som är rena och tillgängliga för alla. Stationerna ska vara en trygg miljö för de som jobbar här, för resenärer och för de som passerar. Vårt fokus ligger på ett brett serviceutbud och trivsamma stationer för att främja kollektivt resande. Det gör även Jernhusens modernisering av stationerna och utveckling av stationsnära områden. Vi bidrar till att staden växer med fler mötesplatser, kontor, restauranger, butiker och hotell i centrala lägen.

Våra ledord är säkert, sunt och tryggt när vi tänker på helheten runt stationen. Stationen fungerar som en central punkt i staden och en knutpunkt för kollektivt resande. Tillgänglighet för alla, ett brett serviceutbud och trivsamma miljöer stimulerar klimatsmarta resval med tåg. Vi arbetar aktivt och systematiskt med förbättringar, utveckling och modernisering av stationer och stationsnära områden.

Förbättringar inkluderar ökad sittplatskapacitet, förbättrad skyltning, anpassade öppettider och nyskapande butikskoncept - allt baserat på resenärernas behov. Det är vårt åtagande för att göra resan så bekväm och effektiv som möjligt.

36

antal stationer från Malmö i söder till Katterjåkk i norr.

ca 135

antal väntsalar (Svenska Reseterminaler)

191 000 kvm

total yta

Vi tar ansvar för människor och miljö

Våra strategiska mål för hållbart värdeskapande styr oss mot vår vision att göra skillnad för människor och miljö.

Hållbara mål

Exponering som når miljontals

Våra centralstationer har de största flödena i Sverige. Här kan du exponera dig genom digital annonsering, event och pop-up-butiker till take-over av en hel station. Ingenting är omöjligt!

Reklam och event

Kontakt

Per Forsling

Tf. Chef Affärsområde Stationer