Till innehåll
Jernhusen

Stationer som lockar till resande

Stationerna är hjärtat i vår verksamhet. Det är Jernhusens uppgift att göra stationsområdena så attraktiva, trygga och effektiva som möjligt för att bidra till ett ökat kollektivt resande och skapa ett större kundunderlag för våra hyresgäster.

Det ska vara lätt att hitta, rent och snyggt och tillgängligt för alla

En trygg miljö både för de som jobbar här, för resenärer och för de som bara passerar.

Ett brett serviceutbud och stationer där man trivs bidrar till ett ökat kollektivt resande. Det gör även Jernhusens modernisering av stationerna och utveckling av stationsnära områden. Vi bidrar till att staden växer med fler mötesplatser, kontor, restauranger, butiker och hotell i centrala lägen.

Vi tänker på helheten runt stationen. Våra ledord är säkert, sunt och tryggt. Stationen är oftast en central punkt i staden och bryggan till det kollektiva resandet. Tillgänglighet för alla, ett brett serviceutbud och trivsamma miljöer bidrar till att fler väljer att resa klimatsmart med tåg. Jernhusen arbetar därför aktivt och systematiskt med förbättringar, utveckling och modernisering av stationerna och stationsnära områden.

Fler sittplatser, förbättrad skyltning, anpassade öppettider och nya butikskoncept är några exempel. Resenärernas behov styr. Det är så det ska vara.

Vi tar ansvar för människor och miljö

Våra strategiska mål för hållbart värdeskapande styr oss mot vår vision att göra skillnad för människor och miljö.

Läs mer om våra hållbara mål

Exponering som når miljontals

Våra centralstationer har de största flödena i Sverige. Här kan du exponera dig genom digital annonsering, event och pop-up-butiker till take-over av en hel station. Ingenting är omöjligt!

Kontakta oss om reklam och event

Kontakt

Åsa Dahl

Chef Affärsområde Stationer

070-518 83 70