Till innehåll
Jernhusen

För ägare av stationsfastigheter

Tillsammans möter vi trafikföretagens och resenärernas behov av en funktionell och trygg väntsal.

Svenska Reseterminaler tecknar avtal med trafikföretag som angör stationen, och förenklar på så sätt för ägare av stationsfastigheter. Vi ser till att väntsalen håller den standard och har de funktioner som trafikföretagen och resenärerna har behov av. Samtidigt ser vi till att stationsägarna får skälig ersättning för väntsalen. Vi har beprövade koncept och kompetens inom väntsalsinredning, städ, taxi, parkering och tillgänglighet samt erbjuder även vår kompetens kring stationsutveckling.

När du ansluter dig till Svenska Reseterminaler träder vi in som representant för trafikföretagen och tecknar avtal om vilka funktioner som ska finnas i väntsalen. I korthet går det till så att vi hyr en del av väntsalen med resenärsfunktioner som ingår i det basutbud som branschen gemensamt har kommit överens om.

Väntsalens funktioner

I väntsalen ska miljön vara hel och ren, trygg och trivsam. För den som reser är det också en trygghet att skyltar och informationstavlor ser ut på samma sätt på olika stationer. Vårt väntsalskoncept är utformat utifrån resenärens behov och myndighetskrav. För trafikföretagen är det bra att veta att väntsalarna håller en god baskvalitet oavsett stationsägare, vilket ger nöjda resenärer.

Olika stationer, olika förutsättningar

Enligt den gemensam överenskommelse i transportbranschen ska en väntsal innehålla ett basutbud av trafikinformation, hänvisningsskyltar, sittplatser, skyltar, toaletter och papperskorgar. Eftersom olika stationer har olika förutsättningar har inte alla stationer samma krav, men generellt gäller att ju större station och ju fler resenärer, desto högre krav.

Väntsalsberedskap

Ibland är trafiken försenad och väntsalens öppettider kan behöva utökas. Alla trafikföretag som har avtal med Svenska Reseterminaler får tillgång till beredskapsjouren H24.

Vid trafikstörningar kan trafikföretaget via sin trafikledning kontakta H24 och meddela vilken/vilka stationer längs trafikeringssträckan som kommer behöva extra öppethållande. Därefter tar H24 kontakt med stationsägarens kontaktperson på orten som ombesörjer att väntsalen hålls öppen tills tåget ankommit och stationen kan återgå till ordinarie öppettider.

Stationsägarens kontaktperson eller bevakningsföretag ser till att väntsalens är öppen tills trafiken åter är i gång. Det är därför av stor vikt att vi alltid har rätt information om stationens öppettider och uppgifter om vem som sköter öppning av väntsalen.

Vi kan väntsalar

Svenska Reseterminaler är länken mellan stationsägare och trafikföretag på cirka 135 väntsalar på stationer runt om i Sverige. Vi skapar förutsättningar för trivsamma, trygga och funktionella väntsalar.

Svenska Reseterminaler

Kontakt

Marina Berggren

Chef Trafik

070-236 61 00