Till innehåll
Jernhusen

Malmö fortsätter att utvecklas

Domstol, bostäder, kreativa verksamheter. Jernhusen fortsätter med stadsutvecklingen i Malmö och skapar en dynamisk stad där människor trivs och känner sig trygga.

Längs med Carlsgatan intill centralstationen har Jernhusen sedan flera år bidragit till en mer levande stad i Södra Nyhamnen. Där finns nu kontor, butiker, bostäder, restauranger och nya mötesplatser. Ungefär 400 personer har fått nya arbetsplatser i Jernhusens kontorsbyggnad Glasvasen och 700 personer i Foajén, som utsågs till Årets Breeambyggnad 2020. 

Jernhusen fortsätter att utveckla Södra Nyhamnen. Marken öster om foajén har sålts till Castellum, som uppför en ny domstolsbyggnad. Två kvarter öster om domstolsbyggnaden omfattas av bostadsbyggrätter som Jernhusen har avyttrat.

Kontakt

Freddie Bergkvist

Projektutvecklingschef

070-654 48 48