Styrelseledamöter

Kjell Hasslert

Styrelseordförande
 • Styrelseledamot sedan 2012 och styrelseordförande sedan 2013. 
 • Ordförande i investeringsutskottet sedan 2013 och i ersättningsutskottet sedan 2013.
 • Född: 1953
 • Utbildning: Socionom
 • Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare, styrelseuppdrag
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Lernia, RFSU, Solveco, Tölve, Operose och Warbro Kvarn. Styrelseledamot i SEVAB, ESEM och Mälardalens Tekniska Gymnasium.
 • Tidigare befattningar: Koncernchef Telge, stadsdirektör Södertälje kommun.

Anette Asklin

Ledamot
 • Styrelseledamot sedan 2017.
 • Ordförande i finans- och revisionsutskottet sedan 2017.
 • Född: 1961
 • Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
 • Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i GU Ventures AB, RO-gruppen Förvaltning AB och Bengt Dahlgren Intressenter AB. Styrelseledamot i Fabege AB, Fondstyrelsen vid Göteborgs Universitet och Inhouse Tech i Göteborg AB.
 • Tidigare befattningar: Finansdirektör Castellum AB, finanschef Västra Götalandsregionen, flertalet tjänster inom Nordbanken/Götabanken.

Kjell-Åke Averstad

Styrelseledamot
 • Styrelseledamot sedan 2018. Ledamot i investeringsutskottet sedan 2018.
 • Född: 1953
 • Utbildning: Civilingenjör Väg o Vatten KTH och Civilingenjörsprogrammet Handelshögskolan Stockholm.
 • Huvudsakliga sysselsättning: Projektägare på Statens fastighetsverk.
 • Tidigare befattningar: Projektledare Arlandabanan, Regionchef Banverket Göteborg och Stockholm, Projektchef Citybanan i Stockholm samt styrelseledamot Arlandabanan Projekt AB.

Jakob Grinbaum

Styrelseledamot
 • Styrelseledamot 2013-2017 och från 2018. Ledamot i investeringsutskottet 2013-2017. Ledamot i finans- och revisionsutskottet sedan april 2018.
 • Född: 1949
 • Utbildning: Fil.kand från Uppsala universitet.
 • Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseuppdrag.
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot ATS finans Holding AB och ATS Finans AB.
 • Tidigare befattningar: Vice vd Nordea, ledande befattningar i Nordbanken (nuvarande Nordea).

Anders Kupsu

Ledamot
 • Styrelseledamot sedan 2013. Ledamot i investeringsutskottet sedan 2013. Ledamot i ersättningsutskottet sedan 2020.
 • Född: 1962
 • Utbildning: Civilingenjör
 • Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare, styrelseuppdrag.
 • Tidigare befattningar: Vd Skandia Fastigheter AB, Affärsenhetschef Skanska Kommersiell Utveckling Norden, Affärsenhetschef Skanska Bostadsutveckling Norden, vice vd Skanska Sverige, vd Skanska Fastigheter Stockholm.

Louise König

Styrelseledamot
 • Styrelseledamot sedan 2020. Ledamot i ersättningsutskottet sedan 2020.
 • Född: 1970
 • Utbildning: MSc in Environmental Sciences, University of Bath
 • Huvudsaklig sysselsättning: Chef Hållbar Affärsutveckling Ramboll Sweden AB
 • Tidigare befattningar: Hållbarhetschef Coop Sverige AB, Chef Hållbar Affärsutveckling KF, Affärskonsult Solberg Kommunikation, Flera uppdrag inom IKEA-koncernen.

Lotta Mellström

Ledamot
 • Styrelseledamot sedan 2017. Ledamot i ersättningsutskottet och finans- och revisionsutskottet sedan 2017.
 • Född: 1970
 • Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet
 • Huvudsaklig sysselsättning: Ämnesråd och förvaltare vid Enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i LKAB och Swedavia AB.
 • Tidigare befattningar: Analytiker vid Enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet/Finansdepartementet, Managementkonsult Resco AB, Controller inom Sydkrafts- och ABB-koncernerna

Charlotte Mattsson

Arbetstagarrepresentant
 • Arbetstagarrepresentant sedan 2017.
 • Född: 1967
 • Utbildning: KY Fastighetsförvaltare
 • Huvudsaklig sysselsättning: Förvaltare Teknik på Stationer Region Väst.
 • Andra väsentliga uppdrag: Förbundsstyrelseledamot i SACO-förbundet Trafik & Järnväg, ordförande vid Akademikerförening vid Jernhusen.