Jernhusen

Jernhusens styrelse

Styrelsen ansvarar för att bolaget sköts föredömligt inom ramen för lagstiftningen, bolagets bolagsordning, eventuella ägaranvisningar och Statens ägarpolicy samt för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter.

Anette Asklin

Styrelseordförande

 • Styrelseordförande sedan 2021

 • Styrelseledamot sedan 2017.

 • Ordförande i investeringsutskottet och ersättningsutskottet. Ledamot i finans- och revisionsutskottet.

 • Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

 • Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare.

 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i RO-gruppen Förvaltning AB och Inhouse Tech i Göteborg AB. Styrelseledamot i Fabege AB, Elof Hansson Holding AB, Genova Property Group AB  samt i Fondstyrelsen vid Göteborgs Universitet.

 • Tidigare befattningar: Finansdirektör Castellum AB, finanschef Västra Götalandsregionen, flertalet tjänster inom Nordbanken/Götabanken.

Kjell-Åke Averstad

Ledamot

 • Styrelseledamot sedan 2018. Ledamot i investeringsutskottet sedan 2018.

 • Ledamot i investeringsutskottet sedan 2018.

 • Utbildning: Civilingenjör Väg o Vatten KTH och Civilingenjörsprogrammet Handelshögskolan Stockholm.

 • Huvudsakliga sysselsättning: Egen företagare.

 • Tidigare befattningar: Projektledare Arlandabanan, Regionchef Banverket Göteborg och Stockholm, Projektchef Citybanan i Stockholm, Projektägare på Statens fastighetsverk samt styrelseledamot Arlandabanan Projekt AB.

Magnus Jacobson

Ledamot

 • Styrelseledamot sedan 2021

 • Utbildning: Ekonomutbildningen Uppsala universitet

 • Ordförande i finans- och revisionsutskottet

 • Huvudsaklig sysselsättning:

  Styrelseuppdrag och egen konsultverksamhet

 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot Fastum Hypoteksförvaltning AB.

 • Tidigare befattningar: CFO Kungsleden AB, CFO Norrporten AB, CFO Hufvudstaden AB

Agneta Kores

Ledamot

 • Styrelseledamot sedan 2021

 • Utbildning: Civilingenjör väg och vatten, Chalmers Tekniks Högskola

 • Huvudsaklig sysselsättning: VD Stena Fastigheter Göteborg AB

 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Emils Kårhus AB, Emilias Kårhus AB samt styrelseuppdrag med koppling till Stena Fastigheter.

 • Tidigare befattningar: Länsöverdirektör och Landshövdingens ställföreträdare Länsstyrelsen Västra Götalands Län, VD Familjebostäder Göteborg AB, Regionchef Banverket Västra regionen

Martin Lindgren

Ledamot

 • Styrelseledamot sedan 2021

 • Utbildning: Magisterexamen Företagsekonomi Högskolan Gävle, Fastighetsmäklare Malmö Universitet

 • Huvudsaklig sysselsättning: Affärsområdeschef/partner Colliers International Sverige AB

 • Tidigare befattningar: Director of Operations Nordic Unibail Rodamco Westfield, Head of Corporate Solutions Sweden JLL, Head of Retail Agency Sweden Jones Lang LaSalle, Försäljningschef / Uthyrningschef Jernhusen

Charlotte Mattsson

Ledamot

 • Arbetstagarrepresentant sedan 2017.

 • Född: 1967

 • Utbildning: KY Fastighetsförvaltare

 • Huvudsaklig sysselsättning: Förvaltare Teknik på Stationer Region Väst.

 • Andra väsentliga uppdrag: Förbundsstyrelseledamot i SACO-förbundet Trafik & Järnväg, ordförande vid Akademikerförening vid Jernhusen.

Lotta Mellström

Ledamot

 • Styrelseledamot sedan 2017. Ledamot i ersättningsutskottet och finans- och revisionsutskottet sedan 2017.

 • Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet

 • Huvudsaklig sysselsättning: Ämnesråd och bolagsförvaltare vid Avdelningen för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet

 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i LKAB och Swedavia AB.

 • Tidigare befattningar: Analytiker vid Enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet/Finansdepartementet, Managementkonsult Resco AB, Controller inom Sydkrafts- och ABB-koncernerna

Mari Therus

Ledamot

 • Arbetstagarrepresentant sedan 2021

 • Utbildning: Civilingenjör (KTH Väg- och vattenbyggnad)

 • Huvudsaklig sysselsättning: Projektledare/projektutvecklare på Jernhusen

 • Andra väsentliga uppdrag: Vice ordförande i Akademikerföreningen på Jernhusen

Katarina Wåhlin Alm

Ledamot

 • Styrelseledamot sedan 2021

 • Utbildning: Civilingenjör väg och vatten, Chalmers Tekniska Högskola

 • Huvudsaklig sysselsättning: Stadsutvecklingsdirektör Nacka Kommun

 • Tidigare befattningar: VD NCC Property Development Sweden, Fastighetsutvecklingschef Folksam, Projektutvecklingschef Vasakronan, Projektutvecklingschef  AP Fastigheter