Styrelseledamöter

Kjell Hasslert

Styrelseordförande
 • Styrelseledamot sedan 2012 och styrelseordförande sedan 2013. 
 • Ordförande i investeringsutskottet sedan 2013 och i ersättningsutskottet sedan 2013.
 • Född: 1953
 • Utbildning: Socionom
 • Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare, styrelseuppdrag
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Lernia, RFSU, Solveco och Operose. Styrelseledamot i Mälardalens Tekniska Gymnasium och Warbro Kvarn.
 • Tidigare befattningar: Koncernchef Telge, stadsdirektör Södertälje kommun.

Anette Asklin

Ledamot
 • Styrelseledamot sedan 2017.
 • Ordförande i finans- och revisionsutskottet sedan 2017.
 • Född: 1961
 • Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
 • Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i GU Ventures AB och i RO-gruppen Förvaltning AB. Styrelseledamot i Fabege AB, Fondstyrelsen vid Göteborgs Universitet samt Inhouse Tech i Göteborg AB.
 • Fullmäktigeledamot i Länsförsäkringar Göteborg och Bohus län.
 • Tidigare befattningar: Finansdirektör Castellum AB,
 • Finanschef Västra Götalandsregionen, flertalet tjänster inom Nordbanken/Götabanken.

Kjell-Åke Averstad

Styrelseledamot
 • Styrelseledamot sedan 2018.
 • Född: 1953
 • Utbildning: Civilingenjör Väg o Vatten KTH och Civilingenjörsprogrammet Handelshögskolan Stockholm.
 • Huvudsakliga anställningar: John Matsson Byggnads AB, VIAK AB, Banverket och Trafikverket
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot Arlandabanan Projekt AB.
 • Tidigare befattningar: Projektledare Arlandabanan, Regionchef Banverket Göteborg och Stockholm samt Projektchef Citybanan i Stockholm.

Jakob Grinbaum

Styrelseledamot
 • Styrelseledamot sedan 2018.
 • Född: 1949
 • Utbildning: Fil.kand från Uppsala universitet.
 • Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseuppdrag.
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Oscar Properties Holding AB, Ledamot ATS Finans Holding AB, ATS Finans AB och J Grinbaum Finanskonsult AB. Medlem av advisory board för Genesta Property Nordic AB.
 • Tidigare befattningar: Vice vd Nordea, ledande befattningar i Nordbanken (nuvarande Nordea).

Anders Kupsu

Ledamot
 • Styrelseledamot sedan 2013.
 • Ledamot i investeringsutskottet sedan 2013.
 • Född: 1962
 • Utbildning: Civilingenjör
 • Huvudsaklig sysselsättning: Vd Skandia Fastigheter AB
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Sweden Green Building Council.
 • Tidigare befattningar: Affärsenhetschef Skanska Kommersiell Utveckling Norden, affärsenhetschef Skanska Bostadsutveckling Norden, vice vd Skanska Sverige, vd Skanska Fastigheter Stockholm.

Lotta Mellström

Ledamot
 • Styrelseledamot sedan 2017.
 • Ledamot i ersättningsutskottet sedan 2017.
 • Född: 1970
 • Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet
 • Huvudsaklig sysselsättning: Ämnesråd och förvaltare vid Enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i LKAB och Swedavia AB.
 • Tidigare befattningar: Analytiker vid Enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet/Finansdepartementet, Managementkonsult Resco AB, Controller inom Sydkrafts- och ABB-koncernerna

Ingegerd Simonsson

Ledamot
 • Styrelseledamot sedan 2012.
 • Ledamot i finans- och revisionsutskottet 2012–2016 och i investeringsutskottet sedan 2016.
 • Född: 1960
 • Utbildning: Civilingenjör
 • Huvudsaklig sysselsättning: NCC Regionchef
 • Andra väsentliga uppdrag: –
 • Tidigare befattningar: Vd Hercules Grundläggning, chef verksamhetsutveckling NCC Entreprenad Sverige, chef verksamhetsutveckling region Anläggning Stockholm/Mälardalen NCC.

Charlotte Mattsson

Arbetstagarrepresentant
 • Arbetstagarrepresentant sedan 2017, utsedd av SACO-förbundet Trafik & Järnväg
 • Född: 1967
 • Utbildning: KY Fastighetsförvaltare
 • Huvudsaklig sysselsättning: Förvaltare Teknik på Stationer Riks, Jernhusen
 • Andra väsentliga uppdrag: Förbundsstyrelseledamot i SACO-förbundet Trafik & Järnväg.