Till innehåll
Jernhusen

Jernhusens styrelse

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Vilka ärenden som styrelsen ska behandla styrs i huvudsak av aktiebolagen och styrelsens arbetsordning, vilken fastställs varje år av styrelsen. Styrelsen ansvarar för att bolaget följer relevanta lagar, regler, policyer och riktlinjer, bland annat Statens ägarpolicy och Koden.

Anette Asklin

Styrelseordförande

 • Styrelseordförande sedan 2021

 • Styrelseledamot sedan 2017.

 • Ordförande i investeringsutskottet och ersättningsutskottet. Ledamot i revisionsutskottet.

 • Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

 • Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare.

 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Fabege AB, Elof Hansson Holding AB, Genova Property Group AB  samt i Fondstyrelsen vid Göteborgs Universitet.

 • Tidigare befattningar: Finansdirektör Castellum AB, finanschef Västra Götalandsregionen, olika tjänster inom Nordbanken/Götabanken.

Kjell-Åke Averstad

Ledamot

 • Styrelseledamot sedan 2018. Ledamot i investeringsutskottet sedan 2018.

 • Utbildning: Civilingenjör väg och vatten KTH och Civilingenjörsprogrammet Handelshögskolan Stockholm.

 • Huvudsakliga sysselsättning: Egen företagare.

 • Tidigare befattningar: Projektledare Arlandabanan, Regionchef Banverket Göteborg och Stockholm, Projektchef Citybanan i Stockholm, Projektägare på Statens fastighetsverk samt styrelseledamot Arlandabanan Projekt AB.

Magnus Jacobson

Ledamot

 • Styrelseledamot sedan 2021. Ordförande i revisionsutskottet. Ledamot i investeringsutskottet.

 • Utbildning: Ekonomutbildningen Uppsala universitet.

 • Huvudsaklig sysselsättning:

  Styrelseuppdrag och egen konsultverksamhet.

 • Andra väsentliga uppdrag: Inga.

 • Tidigare befattningar: CFO Kungsleden AB, CFO Norrporten AB, CFO Hufvudstaden AB.

Agneta Kores

Ledamot

 • Styrelseledamot sedan 2021. Ledamot i investeringsutskottet.

 • Utbildning: Civilingenjör väg och vatten, Chalmers tekniska högskola.

 • Huvudsaklig sysselsättning: VD Stena Fastigheter Göteborg AB.

 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Emils Kårhus AB, Emilias Kårhus AB samt styrelseuppdrag med koppling till Stena Fastigheter.

 • Tidigare befattningar: Länsöverdirektör och Landshövdingens ställföreträdare Länsstyrelsen Västra Götalands Län, VD Familjebostäder Göteborg AB, Regionchef Banverket Västra regionen.

Martin Lindgren

Ledamot

 • Styrelseledamot sedan 2021. Ledamot i investeringsutskottet.

 • Utbildning: Magisterexamen Företagsekonomi Högskolan Gävle, Fastighetsmäklare Malmö Universitet.

 • Huvudsaklig sysselsättning: Affärsområdeschef/partner Colliers International Sverige AB.

 • Tidigare befattningar: Director of Operations Nordic Unibail Rodamco Westfield, Head of Corporate Solutions Sweden JLL, Head of Retail Agency Sweden Jones Lang LaSalle, Försäljningschef / Uthyrningschef Jernhusen.

Lotta Mellström

Ledamot

 • Styrelseledamot sedan 2017. Ledamot i ersättningsutskottet, revisionsutskottet och investeringsutskottet.

 • Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet.

 • Huvudsaklig sysselsättning: Ämnesråd och bolagsförvaltare vid Avdelningen för bolag med statligt ägande på Finansdepartementet.

 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i LKAB.

 • Tidigare befattningar: Analytiker vid Enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet/Finansdepartementet, Managementkonsult Resco AB, Controller inom Sydkrafts- och ABB-koncernerna.

Katarina Wåhlin Alm

Ledamot

 • Styrelseledamot sedan 2021. Ledamot i investeringsutskottet.

 • Utbildning: Civilingenjör väg och vatten, Chalmers tekniska högskola.

 • Huvudsaklig sysselsättning: Stadsutvecklingsdirektör Nacka kommun.

 • Tidigare befattningar: VD NCC Property Development Sweden, Fastighetsutvecklingschef Folksam, Projektutvecklingschef Vasakronan, Projektutvecklingschef  AP Fastigheter.

Mari Therus

Ledamot

 • Arbetstagarrepresentant sedan 2021

 • Utbildning: Civilingenjör (KTH Väg- och vattenbyggnad)

 • Huvudsaklig sysselsättning: Projektledare/projektutvecklare på Jernhusen

 • Andra väsentliga uppdrag: Vice ordförande i Akademikerföreningen på Jernhusen

Charlotte Mattsson

Ledamot

 • Arbetstagarrepresentant sedan 2017.

 • Utbildning: KY Fastighetsförvaltare.

 • Huvudsaklig sysselsättning: Förvaltare Teknik på Stationer Region Väst.

 • Andra väsentliga uppdrag: Förbundsstyrelseledamot i SACO-förbundet Trafik & Järnväg, ordförande vid Akademikerförening vid Jernhusen.

Carl Rosberg

Ledamot

 • Arbetstagarrepresentant sedan 2023.

 • Utbildning: Kandidatexamen i byggteknik, Halmstad högskola.

 • Huvudsaklig sysselsättning: Byggprojektledare på Jernhusen.

 • Andra väsentliga uppdrag: Ledamot i Akademikerföreningen på Jernhusen.