Styrelseledamöter

Kjell Hasslert

Styrelseordförande
 • Styrelseledamot sedan 2012 och styrelseordförande sedan 2013. 
 • Ordförande i investeringsutskottet sedan 2013 och i ersättningsutskottet sedan 2013.
 • Född: 1953
 • Utbildning: Socionom
 • Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare, styrelseuppdrag
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i RFSU, Solveco och Operose. Styrelseledamot i Mälardalens Tekniska Gymnasium, Warbro Kvarn och Funder Sweden.
 • Tidigare befattningar: Koncernchef Telge, stadsdirektör Södertälje kommun.

Anette Asklin

Ledamot
 • Styrelseledamot sedan 2017.
 • Ordförande i finans- och revisionsutskottet sedan 2017.
 • Född: 1961
 • Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
 • Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i GU Ventures AB och i RO-gruppen Förvaltning AB. Styrelseledamot i Fabege AB och Fondstyrelsen vid Göteborgs Universitet.
 • Fullmäktigeledamot i Länsförsäkringar Göteborg och Bohus län.
 • Tidigare befattningar: Finansdirektör Castellum AB,
 • Finanschef Västra Götalandsregionen, flertalet tjänster inom Nordbanken/Götabanken.

Anders Kupsu

Ledamot
 • Styrelseledamot sedan 2013.
 • Ledamot i investeringsutskottet sedan 2013.
 • Född: 1962
 • Utbildning: Civilingenjör
 • Huvudsaklig sysselsättning: Vd Skandia Fastigheter AB
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Sweden Green Building Council.
 • Tidigare befattningar: Affärsenhetschef Skanska Kommersiell Utveckling Norden, affärsenhetschef Skanska Bostadsutveckling Norden, vice vd Skanska Sverige, vd Skanska Fastigheter Stockholm.

Lotta Mellström

Ledamot
 • Styrelseledamot sedan 2017.
 • Ledamot i ersättningsutskottet sedan 2017.
 • Född: 1970
 • Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet
 • Huvudsaklig sysselsättning: Ämnesråd och förvaltare vid Enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i AB Svensk Exportkredit, Swedavia AB och SOS Alarm AB.
 • Tidigare befattningar: Analytiker vid Enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet/Finansdepartementet, Managementkonsult Resco AB, Controller inom Sydkrafts- och ABB-koncernerna

Ingegerd Simonsson

Ledamot
 • Styrelseledamot sedan 2012.
 • Ledamot i finans- och revisionsutskottet 2012–2016 och i investeringsutskottet sedan 2016.
 • Född: 1960
 • Utbildning: Civilingenjör
 • Huvudsaklig sysselsättning: Chef verksamhetsutveckling och IT, NCC Construction Sweden
 • Andra väsentliga uppdrag: –
 • Tidigare befattningar: Vd Hercules Grundläggning, chef verksamhetsutveckling NCC Entreprenad Sverige, chef verksamhetsutveckling region Anläggning Stockholm/Mälardalen NCC.

Christel Wiman

Ledamot
 • Styrelseledamot sedan 2011.
 • Ledamot i ersättningsutskottet sedan 2011 och i finans- och revisionsutskottet sedan 2016.
 • Född: 1950
 • Utbildning: Jur kand
 • Huvudsaklig sysselsättning: Tf vd för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Statens bostadsomvandlings AB (SBO). Styrelseledamot i Stockholms Köpmansklubb.
 • Tidigare befattningar: Vd Bransch-föreningen Tågoperatörerna, vd KFS Företagsservice, vd Stockholms Hamn, förhandlingsdirektör Posten, förhandlingschef och vice vd Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), vd Sweden Hotels.

Charlotte Mattsson

Arbetstagarrepresentant
 • Arbetstagarrepresentant sedan 2017, utsedd av SACO-förbundet Trafik & Järnväg
 • Född: 1967
 • Utbildning: KY Fastighetsförvaltare
 • Huvudsaklig sysselsättning: Förvaltare Teknik på Stationer Riks, Jernhusen
 • Andra väsentliga uppdrag: Förbundsstyrelseledamot i SACO-förbundet Trafik & Järnväg.