Styrelseledamöter

Kjell Hasslert

Styrelseordförande
 • Styrelseledamot sedan 2012 och styrelseordförande sedan 2013. 
 • Ordförande i investeringsutskottet sedan 2013 och i ersättningsutskottet sedan 2013.
 • Född: 1953
 • Utbildning: Socionom
 • Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare, styrelseuppdrag
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Lernia, RFSU, Solveco, Tölve, Operose och Warbro Kvarn. Styrelseledamot i Mälardalens Tekniska Gymnasium.
 • Tidigare befattningar: Koncernchef Telge, stadsdirektör Södertälje kommun.

Anette Asklin

Ledamot
 • Styrelseledamot sedan 2017.
 • Ordförande i finans- och revisionsutskottet sedan 2017.
 • Född: 1961
 • Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
 • Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i GU Ventures AB och i RO-gruppen Förvaltning AB. Styrelseledamot i Fabege AB, Fondstyrelsen vid Göteborgs Universitet och Inhouse Tech i Göteborg AB.
 • Tidigare befattningar: Finansdirektör Castellum AB, finanschef Västra Götalandsregionen, flertalet tjänster inom Nordbanken/Götabanken.

Kjell-Åke Averstad

Styrelseledamot
 • Styrelseledamot sedan 2018. Ledamot i investeringsutskottet sedan 2018.
 • Född: 1953
 • Utbildning: Civilingenjör Väg o Vatten KTH och Civilingenjörsprogrammet Handelshögskolan Stockholm.
 • Huvudsakliga sysselsättning: Projektägare på Statens fastighetsverk.
 • Tidigare befattningar: Projektledare Arlandabanan, Regionchef Banverket Göteborg och Stockholm, Projektchef Citybanan i Stockholm samt styrelseledamot Arlandabanan Projekt AB.

Jakob Grinbaum

Styrelseledamot
 • Styrelseledamot 2013-2017 och från 2018. Ledamot i investeringsutskottet 2013-2017. Ledamot i finans- och revisionsutskottet sedan april 2018.
 • Född: 1949
 • Utbildning: Fil.kand från Uppsala universitet.
 • Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseuppdrag.
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Oscar Properties Holding.
 • Tidigare befattningar: Vice vd Nordea, ledande befattningar i Nordbanken (nuvarande Nordea).

Anders Kupsu

Ledamot
 • Styrelseledamot sedan 2013. Ledamot i investeringsutskottet sedan 2013.
 • Född: 1962
 • Utbildning: Civilingenjör
 • Huvudsaklig sysselsättning: Vd Skandia Fastigheter AB till den 19 februari 2019. Därefter rådgivare i bolaget t.o.m 28 maj 2019.
 • Tidigare befattningar: Affärsenhetschef Skanska Kommersiell Utveckling Norden, affärsenhetschef Skanska Bostadsutveckling Norden, vice vd Skanska Sverige, vd Skanska Fastigheter Stockholm.

Lotta Mellström

Ledamot
 • Styrelseledamot sedan 2017. Ledamot i ersättningsutskottet och finans- och revisionsutskottet sedan 2017.
 • Född: 1970
 • Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet
 • Huvudsaklig sysselsättning: Ämnesråd och förvaltare vid Enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i LKAB och Swedavia AB.
 • Tidigare befattningar: Analytiker vid Enheten för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet/Finansdepartementet, Managementkonsult Resco AB, Controller inom Sydkrafts- och ABB-koncernerna

Ingegerd Simonsson

Ledamot
 • Styrelseledamot sedan 2012. Ledamot i finans- och revisionsutskottet 2012–2016,i investeringsutskottet sedan 2016 och i ersättningsutskottet sedan 2018.
 • Född: 1960
 • Utbildning: Civilingenjör
 • Huvudsaklig sysselsättning: NCC AB Regionchef
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Svensk Byggtjänst.
 • Tidigare befattningar: Vvd NCC Construction Sverige, Vd Hercules Grundläggning, Chef verksamhetsutveckling NCC Entreprenad Sverige.

Charlotte Mattsson

Arbetstagarrepresentant
 • Arbetstagarrepresentant sedan 2017, utsedd av Akademikerförening vid Jernhusen.
 • Född: 1967
 • Utbildning: KY Fastighetsförvaltare
 • Huvudsaklig sysselsättning: Förvaltare Teknik på Stationer Region Väst.
 • Andra väsentliga uppdrag: Förbundsstyrelseledamot i SACO-förbundet Trafik & Järnväg, ordförande vid Akademikerförening vid Jernhusen.

Ann Lindberg

Arbetstagarrepresentant, suppleant
 • Arbetstagarrepresentant, suppleant, sedan 2018, utsedd av Akademikerförening vid Jernhusen.
 • Född: 1959
 • Utbildning: Civilekonom
 • Huvudsakling sysselsättning: Projektledare
 • Andra väsentliga uppdrag: Vice ordförande i Akademikerförening vid Jernhusen.