Till innehåll
Jernhusen

Kvarteret Eldaren, Uppsala

2015 startade Jernhusen bygget av kvarteret Eldaren i Uppsala som tillsammans med butikerna i Godsmagasinet bildar ett attraktivt gångstråk mellan centralstationen och Uppsala Konsert och Kongress.

Attraktivt gångstråk med liv och rörelse

Huset är byggt i sex våningsplan och omfattar cirka 8 400 kvm lokalarea. Till största delen är det uthyrt som huvudkontor till Region Uppsala som flyttade in hösten 2016.

Kvarteret Eldaren var en av de sista pusselbitarna i det nya resecentrum som uppförts i Uppsala under en tioårsperiod och som förändrat stationsområdet och hela city på ett markant sätt. Eldaren är belägen på östra sidan av banområdet, intill det gamla Godsmagasinet som också ägs och förvaltas av Jernhusen.

  • Certifierat enligt Miljöbyggnad Silver

  • 6 våningar

  • 350 kontorsplatser

  • Fyra våningsplan kontor samt vindsvåning med konferens- och personalrum.

  • Husfasader i glas med dekorativa inslag i form av 400 konstpaneler i betong som framtagits med hjälp av 3D-teknik.

Kontakt

Petra Hersgren

Chef Region Nordost

070-189 20 39