Jernhusen

Våra kombiterminaler

Jernhusen har som enda aktör i Sverige ett sammanhängande nät av fem välutvecklade kombiterminaler längs de svenska godsstråken i storstäder och vid trafiknoder. Störst kapacitet finns i Malmö och Stockholm Årsta.

Kontakt

Micael Svensson

Chef Depåer och Kombiterminaler

070-724 29 33